Ugida

Ugida byla k Síle citlivá Granka ze Sulonu, učednice Řádu Jediů a později členka rozengardské sekce Inkvizice.

Historie

Před rozkazem 66

Ugida se narodila roku 36 BBY do granské komunity v Barons Hedu a v raném věku byla přijata do Chrámu Jediů na Coruscantu. Měla problém se soustředěním, se kterým jí v Chrámu nedokázal nikdo pomoct, a tak nezvládala složitější Silové techniky. I konstrukce světelného meče pro ni byla velmi frustrujícím zážitkem, ač to nakonec zvládla. Tehdy byla ovšem kritéria ještě vysoká, a tak byla kvůli podprůměrným výsledkům po nějaké době převelena k pomocným sborům na Reythu a stala se jedním ze zmetků, o něž se tam starala Kess Keela. Až do vyhlášení rozkazu 66 pomáhala sklízet obilí, ale když se k ní dostala zpráva a lovu na Jedie, utekla společně s ostatními zakrnělými Jedii z farmy a snažila se najít bezpečný úkryt.

Občanská válka

Dostala se až na pozemek starého Eddieho Burkse, který ji hodlal udat. Slíbila, že udělá vše, když ji ukryje. Na několik let se stala jeho sexuální otrokyní a když ho začátkem roku 12 BBY přestala bavit, nahlásil ji Inkvizici, která si ji odvedla. Prodělala výcvik pod lordem Styxem, jemuž se později stala milenkou, a stala se nedílnou součástí inkviziční sekce z Rozengardu. Cítila se tam jako v ráji ve srovnání s tím, co si roky předtím prožívala, a mohla i hodně cestovat, přičemž na jedné z těchto cest objevila Carke. Když byl její výcvik u konce, společně s lordem Styxem se vydali navštívit starého Burkse, kterého po jedenácti hodinách mučení vykuchala jako prase při zabijačce.
Dne 24. 7. 0 ABY si zrovna užívala volna s Carke a Mufarem v mučírně, když byl její domov napaden vetřelci, o kterých jim Perlek říkal. Vydala se s Mufarem rychle vstříc nebezpečí, ale když viděla, jak rychle Mufar přišel o meč i ruce, vzala nohy na ramena. Než ale zmizela v tajné chodbě, Síla jí sevřela útroby a ona jasně pochopila zprávu: lord Styx byl mrtev. Nemohla tomu uvěřit a vztek a smutek ji úplně dostaly. Vydala se do Styxova pokoje, kde se hodlala postavit těm dvěma chlupatcům. Tam těžce zranila mistra Jedi i jeho doprovod, ale byla zabita Fidorkkou, která jí překrojila hlavu světelným mečem z oltáře.

d20

Jedi Guardian 4 / Noble 2 / Bodyguard 3 / Imperial Inquisitor 5
STR 16 / DEX 14 / CON 16 / INT 12 / WIS 10 / CHA 14
Fear +14, Intimidate +12, Survival +10, Tumble +10, Bluff +8, Jump +8, Force Grip +7, Diplomacy +6
Sharp-Eyed, Martial Arts, Combat Reflexes, Track, Endurance, Rage, Stamina, Jedi Hunter
Tainted, Favoured Enemy (Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License