Ugida

Ugida byla granská inkvizitorka, členka rozengardské sekce Inkvizice.

Historie

Ugida se narodila roku 36 BBY, čtrnáct let před začátkem války klonů, a v raném věku byla přijata do Chrámu Jediů na Coruscantu. Měla problém se soustředěním, se kterým jí v Chrámu nedokázal nikdo pomoct, a tak nezvládala složitější Silové techniky. I konstrukce světelného meče pro ni byla velmi frustrujícím zážitkem, ač to nakonec zvládla. Tehdy byla ovšem kritéria ještě vysoká, a tak byla kvůli podprůměrným výsledkům po nějaké době převelena k pomocným sborům na Reythu, kde až do vyhlášení rozkazu 66 pomáhala sklízet obilí. Když se k ní dostala zpráva a lovu na Jedie, utekla společně s ostatními zakrnělými Jedii z farmy a snažila se najít bezpečný úkryt.
Dostala se až na pozemek starého Eddieho Burkse, který ji hodlal udat. Slíbila, že udělá vše, když ji ukryje. Na několik let se stala jeho sexuální otrokyní a když ho přestala bavit, nahlásil ji Inkvizici, která si ji odvedla. Prodělala výcvik pod lordem Styxem, jemuž se stala milenkou. Cítila se jako v ráji ve srovnání s tím, co si roky předtím prožívala, a mohla i hodně cestovat, přičemž na jedné z těchto cest objevila Carke.
Když byl její výcvik u konce, společně s lordem Styxem se vydali navštívit starého Burkse, kterého po jedenácti hodinách mučení vykuchala jako prase při zabijačce.

d20

Jedi Guardian 4 / Noble 2 / Bodyguard 3 / Imperial Inquisitor 5
STR 16 / DEX 14 / CON 16 / INT 12 / WIS 10 / CHA 14
Fear +14, Intimidate +12, Survival +10, Tumble +10, Bluff +8, Jump +8, Force Grip +7, Diplomacy +6
Sharp-Eyed, Martial Arts, Combat Reflexes, Track, Endurance, Rage, Stamina, Jedi Hunter
Tainted, Favoured Enemy (Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License