Ugbozz

Ugbozz byl Skakoan ze Skako Minor, nájemný vrah. Měl rád drinky od Gharg'atulo'th a občas je využíval i pracovně.

Historie

Ugbozz se narodil roku 78 BBY na Skako Minor a už od mládí měl dobrou fyzičku a nebavila ho vidina toho, že by měl skončit někde v kanceláři a starat se jen o kredity. Postavil si hlavu a místo matematiky a účetnictví si osvojil bojové dovednosti.
Roku 50 BBY vycestoval ven do galaxie a krátce se stal členem cechu lovcí odměn, ale své cíle raději likvidoval než je chytal živé, a tak s tím sekl a stal se nájemným vrahem.
V roce 40 BBY byl najat Anhurem, aby zlikvidoval Arrtharuka a udělal to tak, aby to vypadalo jako nehoda nebo přirozená smrt. Ugbozz tak roku 39 BBY navštívil večírek na Nal Hutta, kam byl pozván obchodním partnerem, ve zdánlivě přátelském duchu nabídl přítomnému Arrtharukovi trochu fernetu k ochutnání. Jakmile se ujistil, že Arrtharuk nápoj s chutí vypil, dokonce celý, s úsměvem zmizel ze scény. Když o několik dní později Arrtharuk zemřel, dle oficiální zprávy na selhání ledvin, Ugbozz shrábl odměnu a pokračoval ve své úspěšné kariéře.
Roku 28 BBY si zaletěl na Balfron, kde navštívil několik podniků a kasino. V kasinu ho ale nečekaně konfrontovali Wyrrgy a Salltryn, Arrtharukovi synové, a pokusili se ho přimět, aby s nimi odešel. Odmítl a zavolal ostrahu, kterou ale Wookiové zlikvidovali a Ugbozze pak zřídili tak, že měl na kahánku. Mučením z něj dostali, kdo si objednal smrt jejich otce, a Salltryn mu strhnul a o zem rozmlátil dýchací masku. Wookiové se dívali, dokud Ugbozzovi, vystavenému atmosféře, která byla pro Skakoany neslučitelná se životem, neexplodovala hlava a pak rychle zmizeli ze scény.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License