Údolí němých výkřiků

Údolí němých výkřiků bylo údolí na Gil'Ope. Stál v něm chrám protojediů, uvnitř kterého se ukrývalo Gilgaaladovo kopí.

Historie

Roku 22 BBY tam rytířka Karnis s pověřením Řádu Jediů vedla vykopávky a s pomocí padawana Jonese kopí našla.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License