Údolí Ilien

Údolí Ilien bylo, jak již název napovídá, údolí na planetě Atalay, které bylo pojmenováno na počest čestné zakladatelky řádu Atalay.
Bylo úrodné a zalesněné, se dvěma jezery a horami na obzoru. Mezi dvěma kopci byl zbudován chrám, ve kterém žili členové řádu.
Když stovky let poté, co řád zanikl, na planetě ztroskotaly kolonizační lodě, přeživší založili v údolí poblíž jezer své hlavní město.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License