Údolí Ilien

Údolí Ilien bylo údolí na planetě Atalay, úrodné a zalesněné, se dvěma jezery a horami na obzoru. Mezi dvěma kopci byl zbudován chrám, ve kterém žili členové řádu Atalay.

Historie

Podle legendy bylo pojmenováno v dávných dobách po rytířce Jedi Ilien, o kterou usilovali zakladatelé řádu Atalay, Bergen a Fim, původně dlouholetí rivalové. Když Ilien unesla zrůda, které ti dva ve vzájemné potyčce zabili mládě, spojili síly, ale zachránit ji již nedokázali a alespoň pak po ní údolí pojmenovali.
Když stovky let poté, co řád zanikl, na planetě ztroskotaly kolonizační lodě, přeživší založili v údolí poblíž jezer své hlavní město Toll-a-tawar.
Koncem první poloviny června 0 ABY tam Síla zavedla Kawenu, protože bylo jejím osudem se potkat s Wyrrgym. Společně tam o pár dní později vzdorovali útoku jejího bratra, načež ho poryvem temné strany Síly vyhladil Rox.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License