Údi

Úklidoví droidi bylo souhrnné označení pro dva tucty pomocných robůtků, kteří měli na starosti úklid enklávy na Miu Leptonis IV. Byli vybaveni nejrůznějšími nástroji a rameny a také základní umělou inteligencí pro zefektivnění úklidu akademie. Byli ve své práci tak dobří a tiší, že si jejich existenci téměř nikdo neuvědomoval, a plný přehled o jejich trasách měl jenom R3-D1. Neměli zbraně a baterie v nich vydržely zhruba dva dny plného provozu, pak bylo třeba zajet k dobíjecí stanici vedle reaktoru.

Historie

Z původních důlních sond je na plnění nové funkce modifikoval Trogen, a to už krátce po spuštění provozu temné akademie v roce 29 BBY. Byli jedním z mála vybavení, které zůstalo v provozu i poté, co z ní byli temní v čele se Sev'rance Tann vyhnáni mistry Champbaccou a Con-Denyzzem a enkláva se dostala do nových rukou.
To oni po rozhodující bitvě odklidili těla Rhek Tei a dalších, včetně svého stvořitele, a mezi jejich zásluhy následně patřilo i pravidelné uklízení odpadu po četných akademických zvířatech.
Během evakuace akademie začátkem roku 14 BBY je duhoví rytíři využili k nastražení pastí a jako sebevražedné drony.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License