U Pěti džbánků

U Pěti džbánků byla historická taverna ve městě Bunar na Badoru. Měla tři patra, v přízemí se nacházel vlastní a dost velký lokál s kuchyní a barem, v prvním patře bylo několik pokojů pro hosty a sklep nabízel menší divadelní sál se zákulisím. Vařili tam slušně, výčep jako jediný široko daleko nabízel nejen Duff, nýbrž i historické speciály, a z tvrdších nápojů byly nejoblíbenější Zlatopalcova medovina a od roku 1 ABY také rosolka. Specialitou kuchaře byla jídla z kapounů, například řízky vyklepané do tvaru imperiálních křižníků.

Historie

Hospodu si pozdější majitel a hospodský Tunburp otevřel až v roce 21 BBY, ale díky užitým dekoracím a osvětlení působila mnohem starším dojmem. Původní cílovou skupinou byli návštěvníci z Kuatu, kterým se líbil rustikální ráz měsíční kolonie, ale mnohem rychleji si ji oblíbili místní, kteří se tam ukrývali před moderními vlivy z vnější galaxie. V době obědů tak bývala narvaná k prasknutí.
Krátce před vydáním rozkazu 66 bylo ve sklepě zřízeno malé ochotnické divadlo, které mělo enormní úspěch a chodilo na něj tolik lidí, že občas potleskem rušili noční klid.1 Změna režimu postihla repertoár ochotníků jen v tom směru, že nesměli uvádět cokoliv satirického či politického.
Mezi lety 12 a 4 BBY působil v divadle jako kaskadér a šašek Jeff Breen, který tam často vodil i svého syna, aby se přiučil řemeslu.
Začátkem roku 1 ABY tam Mia Mahariel donesla první várku vlastní rosolky a záhy se stala její výhradní dodavatelkou.
2. 5. 1 ABY se tam ubytovala Zippanandu s aktivním sledovacím zařízením a zprávou pro anarchisty. Ti si ji vyzvedli 7. 5., načež Zippanandu podnik opustila a vrátila se na Limbus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License