U Dvou ryyků

U Dvou ryyků byla dvoupatrová hospoda v Ittummi na Kashyyyku. Jmenovala se podle dvou čepelí, jež visely nad barem, pořádaly se v ní nejrůznější akce včetně pohřbů a nesmělo se tam kouřit. Hostinského tam mezi lety 100 a 1 BBY dělal Omnimor, jeho dcera Panchah tam pomáhala s úklidem a občas hrála na housle.

Zajímavá je hlavně tím, že ji Champbacca s Chlouppkem nikdy nevypili.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License