tyr

Tyr byl druh parazitických hlíz, které rostly v dřevě kashyyyckých wroshyrů. Hlízy jinak kompletně jedovaté rostliny obsahovaly velké množství jedlého, snadno stravitelného škrobu a byly tedy oblíbenou potravou všech zvířat, která se k nim dokázala dostat. Rostlina kvetla jen jednou za několik desetiletí a produkovala jen málo semen, ale spolehlivě a mnohem rychleji se dala množit vegetativně, čehož využívali Wookiové při jejím cíleném pěstování. Prakticky každé město na Kashyyyku pro ně mělo nějaký vlastní název, od brambor přes bandory až po errrteple.

Historie

Výživná síla tyrů byla Wookiům známa už v dobách prvních praotců, ale k jejich domestikaci nebyly tenkrát vzhledem ke kočovnému stylu života vhodné podmínky.
Průkopníky v pěstování tyrů se stali Šošóni, kteří je zkusmo nasazovali do slabších wroshyrů, kolem nichž táhli. Díky tomu objevili nedaleko jezera Varf místo, kde se jim velmi dařilo, a v roce 6043 BBY tam dokonce založili Bramborový ráj, své první statické město. Tyrvrarrští je rychle domestikovali a záhy z nich získávali cukr na proslulý Tyrvrarrský rum. Pěstování tyrů se z Tyrvrarru rozšířilo i na zbytek planety a tam, kde se jim nedařilo, je dovážely kamiony, jejichž řidičům se začalo přezdívat tyráci.
Hlízy sehrály důležitou roli také při kolonizačních výpravách, ale na Kwookrrru ani na Rakhuuunu se neuchytily a kolonisté je tedy mohli využít jen jako zásobu škrobu do začátku, než se přizpůsobili na nějaký místní druh potravy.
Od začátku války klonů si k nim obyvatelé Ittummi dávali zásadně Tattarčinu patentní omáčku.
Jakmile byl Kashyyyk zotročen Impériem, přešli partyzáni k praktičtějším způsobům obživy a tyrové větve zůstaly bez dozoru. Některé stromy to zabilo, jiné se s parazitem vypořádaly a vyléčily se, produkce tyrů každopádně klesla na minimum a získávaly se výhradně příležitostným sběrem v divočině.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License