Tynna

Lady Tynna byla aristokratka ze sektoru Tapani, úspěšnější, ale také mnohem rozmazlenější starší sestra Vally.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 46 BBY na planetě Scaline a prakticky celé dětství ji provázely drby, že ve skutečnosti není dcerou svého otce, nýbrž ji matka měla s jistým nechvalně známým pirátem. Vesměs jí to ale usnadňovalo obvyklé aktivity dospívajících princezen, jako je šikanování štolbů, drobné krádeže a sledování, jestli jim to projde, a posílání sluhů na ty nejzbytečnější práce.
V sedmnácti letech dostal její otec příležitost, jaká se neodmítá, a extrémně výhodně ji provdal do jednoho z urozených rodů v sektoru Tapani, který potřeboval trochu oživit genofond. Tynna neprotestovala, na ještě větší luxus si rychle zvykla a na tu hnusnou zapadlou díru, kde se narodila, rychle zapomněla. Zprávu o tom, že její mladší sestra utekla od manžela, absolutně nechápala.

Občanská válka

Politika vnější galaxie ji vůbec nezajímala, protože měla trochu problém sledovat všechny ty intriky na vlastním dvoře, a převrat tedy nijak zvlášť neprožívala. Nadále si užívala luxusu, fungovala jako chodící ozdoba svého manžela a plně jí to tak vyhovovalo.

d20

Scoundrel 4 / Noble 2 / Lady of the Expanse 2
STR 8 / DEX 16 / CON 8 / INT 16 / WIS 13 / CHA 17
Bluff +15, Diplomacy +14, Gather Information +12, Appraise +10, Entertain (dance) +10, Escape Artist +10, Forgery +10, Move Silently +10, Search +10, Sense Motive +10, Sleight of Hand +10, Knowledge (nobility) +8, Ride +8
Rogue Heritage, Influence, Extra Lucky, Fame
Quick Study (Knowledge (nobility)), Resource Access, Inspire Indifference

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License