Tutattis

[„Čekej, třeba se to bude hodit…“]
- Tutattis na Baccu, který chtěl nalezenou loď zakopat

Tutattis byl legendární Wookiee z Kashyyyku, šaman a nejlepší přítel ještě legendárnějšího Baccy.

Historie

Narodil se kolem roku 5500 BBY v Tyrvrarru jakožto vnuk královny Shoshawny a patřil tedy mezi Šošóny, nicméně už v dětství míval podivné vize, dal se na bylinkářství a bylo zjevné, že nějaká rodová politika je mu těžce ukradená. V dospělosti se spřátelil s Baccou z rodu Cherwookiů, společně s ním našel při toulkách Zemí stínů zřícenou loď z jiného světa a uvědomil si, na rozdíl od svého kamaráda, co to pro Kashyyyk znamená a že toho musí využít.
Podle legend vyprávěných v jeho rodišti to byl dokonce on, koho napadlo ukovat z trupu lodi symbolický meč, načež byl silnějším Baccou připraven o slávu a dal se na psaní vánočních koled, jejichž autorství je mu dodnes přisuzováno. Historicky doloženou pravdou je jen to, že se ti dva po nástupu Baccy na trůn ve Rwookrrorro již nikdy nesetkali a že se Tutattis stal váženým šamanem. Do dějin se zapsal i tím, že léčil kashyyyckou rýmu tyrvrarrským rumem, a i když zemřel stářím už kolem roku 4800 BBY, byl pozdějším šamanům inspirací v boji proti neštorrrovicím.
Zvolání „u Tutattise!“ zůstalo v Tyrvrarru populární až do jeho zničení krátce po bitvě o Yavin a přeživší rodáci ho používali i poté.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License