Tunnatutikan

Tunnatutikan bylo přístavní městečko na Kashyyyku. Nacházelo se na východním břehu řeky Tiwanakku, pár kilometrů před jejím ústím do Chiwawy, a jeho obyvatelé se tedy živili převážně jako rybáři, díky čemuž bylo tamní kotviště velmi vytížené a rybomuti byli i součástí tamní verze perkeltu. Náčelník tam byl volen na určité období, nejednalo se o funkci dědičnou. Na náměstí stály dva hustě obestavěné wroshyrové pařezy, které podle legendy porazil Geroj slanečkem a na kterých se nacházela tržnice s radnicí. Kousek dál od řeky stála dělostřelecká akademie a pocházel odtamtud klub FC Torpéda Tunnatutikan. Nejbližšími vesnicemi byly Chenachochan na severovýchodě a Okikuti přes jezero na západě, na jih sahal vliv města až k hranicím Rraholce.

Historie

Město bylo založeno roku 4566 BBY kolonisty z rodu Maquahutti, kteří se nechali inspirovat příkladem Pachacuteca a opustili Rwookrrorro pouhé dva dny po odchodu jeho výpravy za založením Ittummi. Jelikož obě skupiny vedla k opuštění hlavního města averze vůči tehdejšímu vládnoucímu rodu, vycházela spolu obě města vždy velmi dobře a hospodářsky si pomáhala.
Tunnatutikan těžil z pokrokového smýšlení obyvatel, pomalu ale jistě bohatl a technologicky vyspíval, a ač nikdy nepatřil k nejzářivějším osadám na planetě, místní rozhodně neměli na co si stěžovat. Rybařili, přijímali uprchlíky, posílali své občany kolonizovat Rakhuuun, Kwookrrr a Tatrrry a moc tam pravidelně přecházela od jednoho chlupáče ke druhému, často neurozenému. Jediné konflikty měli s loupežníky z Rraholce a občasnými otrokáři.
Protože neměl prakticky žádné krytí vysokými stromy, stal se Tunnatutikan po vyhlášení rozkazu 66 jedním z prvních zotročených měst a do konce války nebyl znovu osídlen.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License