Tunnatutikan

Tunnatutikan bylo městečko na Kashyyyku. Nacházelo se na východním břehu řeky a jeho obyvatelé se tedy živili převážně jako rybáři, díky čemuž byl tamní přístav velmi vytížený. Náčelník tam byl volen na určité období, nejednalo se o funkci dědičnou. Na náměstí stály dva hustě obestavěné wroshyrové pařezy, na nichž se nacházela tržnice s radnicí, kousek dál od řeky stála dělostřelecká akademie. Pocházel odtamtud FC Torpéda Tunnatutikan.
Nejbližšími vesnicemi byly Chenachochan na východě a Okikuti přes jezero na západě, na jih sahal vliv města až k hranicím Rraholce.

Historie

Bylo to jedno z mladších a pokrokovějších měst, což se projevovalo hlavně tamním přístupem k pozici náčelníka.
Protože neměl prakticky žádné krytí vysokými stromy, byl po vyhlášení rozkazu 66 jedním z prvních zotročených měst a přinejmenším do konce války nebyl znovu osídlen.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License