Tuk'Tuk

Tuk'Tuk byl Vibladon z Vibu 3, vizionář, hrdina lokálního povstání proti Impériu a následně vibladoní král. Uměl zacházet jak s tradičními zbraněmi svého lidu, tak s blastery a pokročilejší technikou, a byl schopný relativně plynule komunikovat basicem.

Historie

Tuk'Tuk se vylíhl roku 51 BBY v komunitě ještěrů žijících v jeskynních komplexech jedné ze stolových hor a odmalička byl zapojen do všech společných aktivit. Lovil, učil se létat na kudlankosaurech i se o ně starat, po večerech pletl košíky a poslouchal legendy o tom, jak na měsíci kdysi přistál Wyrrgy. To ho ovlivnilo mnohem víc než povídání o zázračné léčitelce, bájný Wookiee se stal jeho vzorem a Tuk'Tuk od té doby pošilhával po hvězdách a moderních technologiích.
Když mu bylo patnáct, zavítal s obchodní výpravou do Ještěrčích jazýčků v hlavním městě kolonistů a nabídl se tajně majiteli, že u něj bude nějakou dobu umývat nádobí, nicméně kvůli jazykové bariéře z toho nic nebylo. Tuk'Tuk pochopil, že se musí naučit basic, a ještě na cestě zpátky vytáhl od vůdce výpravy prvních pár slovíček. Při další návštěvě hlavního města už dokázal majiteli Ještěrčích jazýčků vysvětlit, co chce, nicméně ten měl na mytí spolehlivého droida a doporučil mu radši podívat se v docích. Tuk'Tuk tak skutečně učinil, oslovil jednoho pilota a po lehce kostrbatém vyjednávání se stal jeho domorodým ochráncem. Práce to byla jednoduchá a se spoustou výhod – stačilo, když bude svým ostřížím zrakem hlídat jeho loď, a za to dostával sem tam nějaký ten korálek, učil se basic a jako bonus dostal služební blaster, se kterým ho pilot naučil zacházet. Když se pak ještě na palubě lodi podíval i ven do galaxie a cestou okoukal něco málo o navigaci a opravování lodí, byl v sedmém nebi.
Zkazilo se to v roce 22 BBY, kdy začaly klonové války a jeho zaměstnavatel odcházel do důchodu. Tuk'Tuk se vrátil na Vib 3, kde nemusel řešit politiku a po kterém se mu začalo stýskat. V rodné komunitě byl nejprve přivítán vysloveně chladně, za to, jak je opustil, nicméně protože přinesl spoustu nových dovedností a svou zbraň, nakonec ho pragmaticky omilostnili.
Po celou dobu války byl na Vibu 3 klid, který Tuk'Tuk využil k obnovení vztahů a osvěžení domorodých dovedností, ale v roce 18 BBY začalo přituhovat. Lovecké výpravy stále častěji hlásily, že kolonisté mají nové kamarády a ti v nerozumné míře kácejí stromy, a Tuk'Tuk nevěřil v zázračné zlepšení. Využil svých kontaktů ve městě, sehnal Vibladonům ve svém kmeni nějaké zbraně a naučil je s nimi zacházet, díky čemuž se nakonec stal velitelem vzdušných sil.
Když na měsíc v roce 4 BBY zavítala Cordia a začala znesvěcovat posvátná vibladoní území, byl Tuk'Tuk hlavním zastáncem ozbrojeného řešení a Stařeniny snahy o vyjednání míru sice respektoval a před králem nahlas nezpochybňoval, ale měl tušení, že je to všechny zabije. Mírového jednání začátkem roku 1 ABY se nezúčastnil, aby dal svůj názor jasně najevo, a pasti se tak elegantně vyhnul. Zatímco Zok'Tuk organizoval další nájezdy na tábor v posvátném území, Tuk'Tuk opevňoval rodnou stolovou horu a modernizoval vybavení svého kmene.
Když se na obloze nad měsícem objevil ISD Kursk, pochopil Tuk'Tuk, že je zle, a doporučil ženám a dětem ze svého kmene odsun do tajného města Vibladonů. S muži zůstal, pročesávali les a napadali slabší hlídky, aby získali další zbraně a vybavení. Začátkem července roku 1 ABY byl při jednom takovém přepadení spolu se třemi kolegy zajat imperiálními vojáky, ale protože viditelně uměli používat technologii, místo okamžitého zastřelení byli pouze nahnáni do těžebního tábora jako levná pracovní síla. Tam pracovali a Tuk'Tuk se marně snažil vymyslet plán útěku, načež byl 17. 7. osvobozen Chlouppkem a Arykou. Jakmile tábor zničili, chtěl je vzít do tajného města, ale odmítli to a pouze ho požádali, aby dal vědět Zok'Tukovi nebo vibladonímu králi, že se mají dostavit k Akyřinu srubu.
Tuk'Tuk se se zachráněnými kolegy odebral do města a k jeho rozladění se ukázalo, že krále a jeho poradce mnohem víc zajímá kolaps posvátné jeskyně než že se na měsíci objevila pomoc, jejíž znalost nepřítele by jim mohla pomoct v boji za svobodu. Cítil povinnost se u Akyřina domu ukázat, a tak začal i bez králova svolení dávat dohromady bojovníky, se kterými by vyrazil, ale když se to král dozvěděl, nechal Tuk'Tuka hodit do žaláře, prý aby měl čas rozpomenout se, kdo je na Vibu králem.
23. 7. zaznamenal ve zpěvu ptáka, po němž si Vibladoni posílali tajné depeše, zprávu od Aryky. Věděl, že ji nemůže nechat čekat, a tak přesvědčil žalářníka, ať je na svačině o něco déle, utekl z cely a dostal se zpět ke svým věrným bojovníkům. Šest z nich poslal na náhradní místo k jeskyni s Akyřinou skrýší a sám zůstal ve městě, posbíral co nejvíce Vibladonů ochotných bojovat a odešel s nimi z města do lesa dřív, než byl král schopný nějak zareagovat. Byl tak u založení Vibkongu a podílel se na plánování jeho akcí. Většiny se pak i osobně účastnil a bránil Zok'Tukovu stezku zuřivě a obratně.
Protože bylo čím dál jasnější, že klíčem k vyhnání Impéria je zničení Kursku, nějaký čas učil Chlouppka létat na kudlankosaurech, aby mohl vyletět do oblak a jako příslušník hrdinské rasy pak ze své pušky jednou ranou sestřelit celý křižník. Chlouppek však na poslední chvíli plán změnil, před začátkem finálního střetu předal pušku Tuk'Tukovi a výsledek jejich dlouhého snažení pak závisel jenom na něm.
Tuk'Tuk se toho ale nezalekl, vyletěl vstříc nepřátelům a i když byl ve vzdušné bitvě s nepřátelskými stíhači jeho kudlankosaurus raněn, povedlo se mu vystřelit, zničit jednou ranou můstek a poslat Kursk k zemi. Povedlo se mu dokonce i následné nouzové přistání a obratem se zapojil do oslav vítězství. Během nich o něm vzniklo několik písní, on se stal hrdinou a starý král se mu nejen veřejně omluvil, ale dokonce mu předal žezlo a odešel do ústraní. Tuk'Tuk pak sice zpočátku trochu tápal, nicméně rychle si osvojil potřebné dovednosti a vládl svému lidu moudře a spravedlivě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License