Tublatanca

[„Proč jsem si já kráva nevzala Michurrina!“]
- Tublatanca ve chvílích, kdy Churr začal zuřit

Tublatanca byla blonďatá, šedooká Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka Churra. Byla to vyrovnaná moderní žena s vyvinutým smyslem pro spravedlnost, sledovala právnické seriály1 a vždycky věděla, kde je doma lékárnička.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 336 BBY v Tunnatutikanu jako první dítě tamního náčelníka lomeno dřevobarona Wyrumhula a jeho ženy Klekitrifuk z rodu Appachů. O pár let později dostala bratra Muwirra a sestru Terpischorre, ale nikdy si k nim moc nenašla cestu a radši si hrála se sousedy. Vychodila základní a střední školu, na vyšší vzdělání nepomýšlela a pomáhala otci s administrativou pily, ovšem nebavilo ji to a vlastně se docela těšila, až jí rodiče najdou nějakého toho vhodného manžela.
V roce 70 BBY se jí začali dvořit Michurrin s Churrem z Karrambaculleku, přičemž její rodiče jasně preferovali toho druhého. První jmenovaný nakonec ustoupil před silnější konkurencí a Tublatanca si vzala Churra, kterého měla navzdory jeho vadám opravdu ráda a s nímž měla hned v následujícím roce jedinou dceru, Erris. Do rodného Tunnatutikanu se pak už nikdy nevrátila a ani zbytek rodiny nenavštěvoval ji. Když Churrův otec roku 66 BBY zemřel, ujal se Churr vlády nad vesnicí a Tublatanca mu zajišťovala zázemí jako příkladná žena v domácnosti. Skvěle vařila, vyhlášený byl zejména její krobeš podle starého rodinného receptu,2 vychovávala dceru a úspěšně zklidňovala náčelníka v mnoha chvílích, kdy ho někdo nasral. Ačkoliv si občas říkala, že by jí náčelník mohl lásku projevovat trochu vroucněji, po jednom otrokářském nájezdu, kdy byl zasažen uspávací šipkou a strašně blábolil, to přehodnotila.3
V roce 60 BBY se ji pokoušel svádět známý kurevník Sarkafarcca, ale ubránila se mu a Churr ho pak přesekl svou mačetou. Od roku 28 BBY vychovávala i vnuka Simbaccu4 a z toho, že je identita jeho otce neznámá, si nedělala velkou hlavu. Na urozenost už se ostatně v téhle době dávno nehrálo a ona měla radost, že dobře jí a nebude z něj nemocná vyžle.5 Velkou radost měla také z toho, že se u nich kvůli Simbaccovi začaly slavit Vánoce, které Churr jinak strašně neměl rád,6 a po vnukově odletu do školy na Miu Leptonis IV se začala dost nudit.
I nadále se tedy starala hlavně o zútulňování náčelnického sídla a o to, aby měl náčelník klid na politiku. Snažila se ho přesvědčit, aby se účastnil sněmu náčelníků u příležitosti zrady klonů, ale nepovedlo se jí to.

Občanská válka

Za imperiální okupace byla relativně v klidu, až roku 1 BBY byla lapena a totálně nasazena v koncentračním Táboře 52. Při akci Kashyyyckého odboje se ji díky manželově oběti podařilo zachránit, jen ji při nástupu na transportér trefil šrapnel a ona byla nějakou dobu v bezvědomí. Brzy se ale probrala, a ačkoliv byla samozřejmě ze smrti svého muže smutná, radši posílila posádku Jolly Jedie a dala se do práce, aby jeho oběť nepřišla nazmar.7
Ačkoliv toho objektivně moc neuměla, ochotně se na lodi věnovala úklidu, nebo alespoň jeho organizování. Velký šok ji čekal začátkem června, kdy se na lodi po závodech na Raxusu Prime začala šířit fáma, že Simbacca nepřežil nehodu kluzáku. S vypětím všech sil se nesložila, poskytla maximální možnou oporu Erris a než se ukázalo, že její vnuk nehodu ve skutečnosti přežil, získala ve volbách na post nového kapitána překvapivé množství hlasů. Důvěry posádky si vážila, nicméně do hlavy jí to nestouplo a v následujících měsících dělala svačiny fotbalistům a dávala pozor, aby jí vnuka moc nekazila ta nóbl cácorka z Coruscantu. Když prasklo, že je její dcera opět v jiném stavu, opět s tím samým Wookiem, jenom protočila panenky, že je to patetické, a snažila se být dceři znovu oporou. S Champbaccou hodila jen krátkou řeč, kdy mu vysvětlila, že je vesměs ráda, že do jejich rodu svými geny dostal potenciální citlivost k Síle a ne vlohy na účetnictví. Ačkoliv neměla radost, že se ti dva neberou, chápala, že doba je jiná, a nekecala jim do toho.
1. 4. 1 ABY dostala vnučku Fichurru a když se dozvěděla její jméno, rozbrečela se dojetím. Na další slzy došlo o pár dní později, kdy společně s Farfallou nesla kytici na Simbaccově svatbě8 a děsně si přála pravnoučata. Na Simbaccu ale ani moc netlačila, dál se snažila pomáhat, kde se dalo, a v září roku 1 ABY si všimla, že se jí už nějakou dobu dvoří Warwulf. V jistém směru jí to imponovalo, na druhou stranu stále ještě neodložila černý vdovský šat a nebyla si ani jistá, jestli to někdy udělá, a snažila se mu to vysvětlit, ovšem on to až tak moc dobře nepochopil a nebylo pochyb o tom, že ho to od dalších pokusů rozhodně neodradí.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 12 / INT 12 / WIS 14 / CHA 16
Craft (food) +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Treat Injury +10, Appraise +8, Intimidate +8, Bluff +5
Merchant Trader, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License