Tublatanca

Tublatanca byla blonďatá, šedooká Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka Churra.

Historie

Narodila se roku 336 BBY v Tunnatutikanu jako dcera tamního náčelníka lomeno dřevobarona a někdy před rokem 69 BBY se jí začali dvořit Michurrin s Churrem z Karrambaculleku. První jmenovaný nakonec ustoupil před silnější konkurencí a Tublatanca si vzala Churra, s nímž měla jedinou dceru, Erris. Když Churrův otec někdy kolem roku 66 BBY zemřel, ujal se Churr vlády nad vesnicí a Tublatanca mu zajišťovala zázemí jako příkladná žena v domácnosti. Skvěle vařila, vyhlášený byl zejména její krobeš, vychovávala dceru a později i vnuka Simbaccu1 a věděla, kde je v domě lékárnička.
Sledovala právnické seriály, mimo jiné Sally McBellovou2.
Ačkoliv byla za imperiální okupace totálně nasazena v koncentračním Táboře 52, při akci kashyyyckého odboje se ji podařilo zachránit, jen ji při nástupu na transportér trefil šrapnel a ona byla nějakou dobu v bezvědomí. Brzy se ale probrala, a ačkoliv byla samozřejmě ze smrti svého muže smutná, radši posílila posádku Jolly Jedie a dala se do práce, aby jeho oběť nepřišla nazmar.3

Potenciália

Ačkoliv toho objektivně moc neuměla, ochotně se na lodi věnovala úklidu, nebo alespoň jeho organizování. Taky dělala svačiny fotbalistům.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 10 / INT 12 / WIS 14 / CHA 16
Craft (food) +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Treat Injury +10, Appraise +8, Intimidate +8, Bluff +5
Merchant Trader, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License