Tublatanca

[„Proč jsem si já kráva nevzala Michurrina!“]
- Tublatanca ve chvílích, kdy Churr začal zuřit

Tublatanca byla blonďatá, šedooká Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka Churra. Byla to vyrovnaná moderní žena s vyvinutým smyslem pro spravedlnost, sledovala právnické seriály, mimo jiné Sally McBellovou,1 a vždycky věděla, kde je doma lékárnička.

Historie

Narodila se roku 336 BBY v Tunnatutikanu jako první dítě tamního náčelníka lomeno dřevobarona Wyrumhula a jeho ženy Klekitrifuk z rodu Appachů. O pár let později dostala bratra Muwirra a sestru Terpischorre, ale nikdy si k nim moc nenašla cestu a radši si hrála se sousedy.
V roce 70 BBY se jí začali dvořit Michurrin s Churrem z Karrambaculleku, přičemž její rodiče jasně preferovali toho druhého. První jmenovaný nakonec ustoupil před silnější konkurencí a Tublatanca si vzala Churra, kterého měla navzdory jeho vadám opravdu ráda a s nímž měla hned v následujícím roce jedinou dceru, Erris. Do rodného Tunnatutikanu se pak už nikdy nevrátila a ani zbytek rodiny nenavštěvoval ji. Když Churrův otec roku 66 BBY zemřel, ujal se Churr vlády nad vesnicí a Tublatanca mu zajišťovala zázemí jako příkladná žena v domácnosti. Skvěle vařila, vyhlášený byl zejména její krobeš podle starého rodinného receptu,2 vychovávala dceru a úspěšně zklidňovala náčelníka v mnoha chvílích, kdy ho někdo nasral.
V roce 60 BBY se ji pokoušel svádět známý kurevník Sarkafarcca, ale ubránila se mu a Churr ho pak přesekl svou mačetou. Od roku 28 BBY vychovávala i vnuka Simbaccu3 a z toho, že je identita jeho otce neznámá, si nedělala velkou hlavu. Na urozenost už se ostatně v téhle době dávno nehrálo a ona měla radost, že dobře jí a nebude z něj nemocná vyžle.4
Za imperiální okupace byla relativně v klidu, až roku 1 BBY byla lapena a totálně nasazena v koncentračním Táboře 52. Při akci kashyyyckého odboje se ji díky manželově oběti podařilo zachránit, jen ji při nástupu na transportér trefil šrapnel a ona byla nějakou dobu v bezvědomí. Brzy se ale probrala, a ačkoliv byla samozřejmě ze smrti svého muže smutná, radši posílila posádku Jolly Jedie a dala se do práce, aby jeho oběť nepřišla nazmar.5
Ačkoliv toho objektivně moc neuměla, ochotně se na lodi věnovala úklidu, nebo alespoň jeho organizování. Taky dělala svačiny fotbalistům a dávala pozor, aby jí vnuka moc nekazila ta nóbl cácorka z Coruscantu. Když prasklo, že je její dcera opět v jiném stavu, opět s tím samým Wookiem, jenom protočila panenky, že je to patetické, a snažila se být dceři oporou. S Champbaccou hodila jen krátkou řeč, kdy mu vysvětlila, že je vesměs ráda, že do jejich rodu svými geny dostal potenciální citlivost k Síle a ne vlohy na účetnictví. Ačkoliv neměla radost, že se ti dva neberou, chápala, že doba je jiná, a nekecala jim do toho.
1. 4. 1 ABY dostala vnučku Fichurru a když se dozvěděla její jméno, rozbrečela se dojetím.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 12 / INT 12 / WIS 14 / CHA 16
Craft (food) +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Treat Injury +10, Appraise +8, Intimidate +8, Bluff +5
Merchant Trader, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License