Tublatanca

Tublatanca byla blonďatá, šedooká Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka Churra.

Historie

Narodila se roku 336 BBY v Tunnatutikanu jako dcera tamního náčelníka lomeno dřevobarona Wyrumhula a jeho ženy Klekitrifuk a někdy před rokem 69 BBY se jí začali dvořit Michurrin s Churrem z Karrambaculleku. První jmenovaný nakonec ustoupil před silnější konkurencí a Tublatanca si vzala Churra, s nímž měla jedinou dceru, Erris. Když Churrův otec někdy kolem roku 66 BBY zemřel, ujal se Churr vlády nad vesnicí a Tublatanca mu zajišťovala zázemí jako příkladná žena v domácnosti. Skvěle vařila, vyhlášený byl zejména její krobeš podle starého rodinného receptu,1 vychovávala dceru a později i vnuka Simbaccu2 a věděla, kde je v domě lékárnička.
Sledovala právnické seriály, mimo jiné Sally McBellovou.3
Ačkoliv byla za imperiální okupace totálně nasazena v koncentračním Táboře 52, při akci kashyyyckého odboje se ji podařilo zachránit, jen ji při nástupu na transportér trefil šrapnel a ona byla nějakou dobu v bezvědomí. Brzy se ale probrala, a ačkoliv byla samozřejmě ze smrti svého muže smutná, radši posílila posádku Jolly Jedie a dala se do práce, aby jeho oběť nepřišla nazmar.4

Potenciália

Ačkoliv toho objektivně moc neuměla, ochotně se na lodi věnovala úklidu, nebo alespoň jeho organizování. Taky dělala svačiny fotbalistům a dávala pozor, aby jí vnuka nekazila ta nóbl cácorka z Coruscantu.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 10 / INT 12 / WIS 14 / CHA 16
Craft (food) +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Sense Motive +10, Treat Injury +10, Appraise +8, Intimidate +8, Bluff +5
Merchant Trader, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License