Tryskoprrrsky

Tryskoprrrsky byla osada na Rakhuuunu. Ležela pár kilometrů od severního magnetického pólu planety a nikdy v ní nežilo víc než tři sta stálých obyvatel, ale nacházela se tam důležitá univerzita a k ní přilehlá zkušebna nových motorů. Působily tam hned dva univerzitní kluby rakhuuunské fotbalové ligy, Tryskáči a Fifinky, díky čemuž byly Tryskoprrrsky vesnicí s největší hustotou fotbalových týmů na počet obyvatel v celém sektoru.

Historie

Rozhodnutí vyhradit někde daleko od hlavního města kolonie prostor ke zkoušení nových typů trysek padlo v roce 3611 BBY a výstavba Tryskoprrrsk začala ještě v témže roce. Na tektonicky klidném podloží byla vystavěna velká hala, technici, mechanici a další obslužný personál si postavil domy v jejím okolí a počet trvalých osídlení na planetě se tím elegantně zdvojnásobil, aniž by bylo hlavní město ohroženo možnou explozí zázračného prototypu. Prvním náčelníkem byl Bobicca, jenž se v následujících letech zasadil o vyjednání podmínek spolupráce s výrobci lodí v kapitolu.
V roce 3300 BBY tam došlo k založení Myshpullovy univerzity, technické školy, která následně zásobovala nejen Rakhuuun špičkovými odborníky a na kterou svého času chodil i Jorrseffar. Během školního roku přebývaly v osadě i nižší tisíce obyvatel, na prázdniny se ale opět vyprazdňovala a nikdy ani neměla ambice stát se městem.
Roku 550 BBY došlo k finálnímu sjednocení doků v hlavním městě, což pro Tryskoprrrsky znamenalo značnou úlevu na administrativě.
Klonové války osadu nijak nepostihly, nástup Impéria už ano, neboť byly tamní budovy okamžitě znárodněny a od té doby používány k testování širšího spektra technologií než jenom motorů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License