Trogen

Trogen byl Weequay ze Sriluuru, jeden z původních studentů enklávy na Miu Leptonis IV.

Historie

Narodil se na domovské planetě své rasy v roce 38 BBY a vykazoval sice jen slabou citlivost k Síle, ale když už odtamtud temná akolytka hraběte Dooku krátce po bitvě o Naboo odvážela Na'reka, Trogen se jí do nákladového prostoru vešel taky. Zprvu byl cvičen ve výcvikovém středisku na Limpi, v roce 29 BBY byl přesunut do nově vybudované temné enklávy na Miu Leptonis IV.
Ve většině disciplín již od začátku silně zaostával, jen s technikou mu to docela šlo a hravě modifikoval dvacet důlních sond na úklidové droidy. Svůj hendikep se snažil kompenzovat tím, že aktivně bonzoval, kdykoliv někdo nějakým způsobem porušil pravidla, a jeho jedinou kamarádkou se stala Lana Tei, která na tom byla co do potenciálu v Síle ještě hůř. Když roku 26 BBY zmizela, těžce to nesl a ještě víc zahořkl vůči všem ostatním, protože už byl definitivně nejhorší.
Krátce po začátku klonových válek, právě během jedné z mála návštěv Sev'rance Tann osobně, si všiml, jak Nina Michaelis neplánovaně odvádí několik dětí ven, větřil zradu a zakročil. Ačkoliv se mu pak vychovatelka snažila domluvit a po dobrém mu vysvětlit, že ty děti zachraňuje před dvěma mistry, kteří jdou akademii vyčistit od zla, Trogen si říct nenechal, vytáhl na ni světelný meč a ona ho v sebeobraně zabila tím svým.
Když se do akademie po zásahu vrátil Vandalor, našel Trogenovo tělo u pece, kam ho dovlekli jeho robůtci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License