Trilon

Trilon byl sektor na kraji Vnějšího okraje sousedící se sektorem Dargon.
Sféra vlivu sekty sebevědomě zasahovala až sem.

Soustavy:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License