Trii'to

Trii'to byl tmavě oranžový Twi'lek z Telero, zjizvený vůdce tamní povstalecké buňky.

Historie

Trii’to se narodil roku 26 BBY, a to bývalým otrokům, kterým se podařilo utéct svým pánům a dostat se z Huttského prostoru až na Telero. Díky tomu mu pak už od dětství vštěpovali, že osobní svoboda patří k tomu nejdůležitějšímu a že za ni je třeba bojovat. Tento pohled na život přijal a žil podle něj celé dětství.
Když se po pádu Republiky Impérium opřelo do převážení koaxia z Kesselu a dalších částí Vnějšího okraje po Trielluské obchodní cestě a vybralo si Telero jako odpočívadlo a překladiště pro cenné náklady, Trii’tovi se to rozhodně nelíbilo a v reakci na to založil odbojovou buňku, která začala proti imperiální přítomnosti na planetě bojovat.
Roku 0 ABY byl stále velitelem supiny schovávající se v jeskynní základně, měl pod sebou několik spolubojovníků a k dispozici funkční techniku. Bohužel se mu nedařilo Impériu nějak významněji zavařit, a tak požádal o pomoc povstalce.
V základně tak brzy přivítal Bananu, Emily a Štěknu, které si nebraly servítky, ale jejich rady měly potenciál pozvednout jejich odbojovou skupinu na vyšší úroveň. Trii’to si už maloval budoucnost na růžovo, zejména když společně přepadli imperiální transport s koaxiem, Po akci se i s lupem přesunuli na základnu, kde to hodlali oslavit, ale netušili, že se základna stane cílem skupiny žoldáků poslaných lovci Mrsckem a Kytehem, kteří šli po děvčatech a jejich lodi. Během sveřepého boje byl Trii’to zasažen blastrerovým výstřelem do hrudi a na místě zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License