Treyjo

Treyjo byl málomluvný, ale o to svalnatější Weequay z Palau VI, který se v dospělosti proslavil jako hvězda béčkových akčních filmů.
Hrál mimo jiné Patnáctiprsťáka Boba a v důchodu odešel na Ryloth, kde byl často k vidění na dvoře Odully Hutt, jež byla jeho velkou fanynkou.

d20

Noble 3 / Holovid Star 4
STR 14 / DEX 10 / CON 14 / INT 10 / WIS 10 / CHA 15
Entertain (acting) +12, Intimidate +12, Bluff +10, Disguise +5, Knowledge (movies, weapons) +5, Profession (actor) +5, Tumble +5
Martial Arts, Fame, Persuasive, Skill Emphasis (Intimidate)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License