Trautmberccu

Trautmberccu byla Wookiee z kolonie Kwookrrr, správcová tamního chrámu Wirady. Měla poměrně zvláštní smysl pro spravedlnost a v rámci stírání třídních rozdílů kradla na sousedních zahradách ovoce, které pak předávala chudým.

Historie

Narodila se roku 544 BBY v Poprrradu a původně se chtěla stát soudkyní, ale pro nepředstavitelný chaos v kwookrrrské justici na to nakonec rezignovala a stala se kněžkou.1 Její sestry však brzy zjistily, že to ovoce, co rozdává chudým, původně rostlo za plotem, a po tiché exkomunikaci se stala správkyní objektu, protože to jí šlo na výbornou. Spravovala rozsáhlé pozemky za chrámem, nadále doplňovala sklady ne tak docela nakoupeným ovocem a se sestrami se nadále vídala, jen se s nimi nemusela modlit, což jí vyhovovalo.
V roce 513 BBY si vzala za muže hrobaře Himlherrgotta a o pouhý rok později se jí narodila dcera Muscarra. Ta je v dospělosti opustila, ale Trautmberccu další dítě nechtěla a užívala si volného přístupu do nejkrásnějších zahrad na planetě. Pomalu stárla a nadále sem tam něco ukradla pro chudé, s čímž se sousedé nakonec nějak smířili. Na několikeré prázdniny k nim zavítal její vnuk Woorwal, ale moc se mu tam nelíbilo, protože se velmi aktivně a neefektivně snažila ho vyléčit z dyslexie.
Zemřela společně se svým manželem v roce 180 BBY, když se na ně při procházce lesem zřítila lavina.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License