Trantor

Trantor byla planeta v sektoru Kuat v Jádru. Podobně jako Coruscant ji pokrývala jedna velká ekumenopole, ale domy nebyly tak vysoké a spíš se zavrtávaly hluboko do tektonicky stabilní zemské kůry. Přesto tam žilo kolem čtyřiceti miliard obyvatel a většina potravin musela být dovážena. Planeta nebyla zdaleka tak vyspělá jako hlavní město galaxie, ale daly se tam najít luxusní hospody nižší třídy, například Zkurvená díra.

Historie

Trantor byl kolonizován lidmi z Coruscantu, a to už někdy kolem roku 28 000 BBY. Původní klima nebylo nijak příjemné, ale nacházela se tam bohatá ložiska zlata, která lákala další a další imigranty a díky kterým se tamní jedno město brzy rozrostlo tak, že získalo vlastní křeslo v republikovém Senátu. V roce 8031 BBY podal trantorský senátor dokonce návrh na přesunutí hlavního města Republiky právě na svou rodnou planetu a našlo se dost takových, co o jeho návrhu vážně uvažovali.
Po korzářích válkách však na Trantoru díky brutální devalvaci zlata propukla ekonomická krize, která postihla zejména nejchudší obyvatelstvo, jež nestihlo včas investovat do jiných odvětví. Návrh byl rázně smeten ze stolu a už nikdy se na něj nedostal.
Až do konce období Republiky byl Trantor hustě osídleným, ale vesměs klidným světem, což se výrazněji nezměnilo ani za Impéria.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License