Transport s překvapením

Transport s překvapením: 17. 4. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Štěkna
Místo určení: Střední pás, sektor Taldot, na Menší lantiillianské trase v blízkosti tělesa XC-725C

Úvod do děje

Agent Spike informoval Křupkový odboj o tom, že uprostřed jedné hyperprostorové cesty, přes kterou se měl pohybovat imperiální transport se vzácným nákladem, vypukla nečekaná elektronová bouře, kvůli které bude muset transport vystoupit z hyperprostoru a stane se tak lákavým cílem ke zrekvírování. Protože děvčata byla po misi na Shurr VI rozjetá, kapitán jim dal zelenou a ony naskočily na letuschopné ARC-170 a letěly na souřadnice bouře.

Detaily

17. 4. 1 ABY

11:11 K bouři se dostaly v protisměru a naladily lokální frekvenci, která sice blbla kvůli blízké bouři, ale rámcově měly přehled o tom, co se děje v koloně před nimi.
11:21 Po dvaceti minutách letu ve štrůdlu se provoz zastavil. Z obou směrů byl zastaven stíhačkami TIE, které uvolnily cestu Gozanti, jejich cíli. Trojice zvážila pravděpodobnost, že se v koloně najde nějaký hrdina, co by si chtěl šplhnout u Impéria, a rozhodla se, že to riskne.
11:22 Štěkna vyletěla z jejich pruhu do protisměru a Banana kopilotovala jako o život. TIE, které letělo hned před transportem, zahájilo palbu. Ta zatřásla se štíty, ale Ilchi byla nepoškozená.
11:23 Štěkně stačilo zmáčknout kohoutek jen jednou, TIE se rozletělo do stran a ohnivým mrakem proletěl zmatený Gozanti, který začal pálit. Štěkna provedla úhybný manévr a pokusila se podletět transportér, druhé TIE ho nadlétalo.
11:24 Ilchi pod břichem Gozanti zbrzdila tolik, že měla Emily čistý výhled na prolétající TIE a nasolila to do něj. Bylo rázem na odpis, ale stále funkční. Štěkna provedla otočku o 180° z místa, až se holky za ní málem poblily, a už pálila po TIE, které se rozlétlo na sračky.
11:25 Okolní lodě byly fuč, Gozanti letělo na plný kotel, ale Ilchi ho dolétla a magneticky se mu přicvakla ke spodku. Děvčata vylezla ven a trubicí, kterou piloti naskakovali do TIE, se dostala do lodi.
11:27 V místnosti pro piloty s kovovou skříní pro výstroj holky počkaly, než se uzavře tunel pod nimi, a Banana zatím Silou lokalizovala veškerou živou posádku. Nacházely se v nákladovém prostoru, ve kterém se na ně chystaly čtyři duše, další čtyři byly v patře nad nimi a dva piloti v kabině.
11:28 Nechtěly z místnosti skákat přímo pod kvéry pušek, a tak Banana šroubovákem odpoutala skříň od podlahy a se skřípěním ji vyhodily do chodby dveřmi, aby se měly za co krýt. Vyděšeni hlukem a strašidelným tvarem skříně propadli vojáci panice. Emily skočila za skříň a jednou ranou odpráskla jednoho z imperiálů.
11:29 Štěkna vzala kryt vedle Emily a hodila mezi nepřátele uspávací granát, který ale náhodou nakopl jeden z panikařících bezmozků a odkopl ho před výbuchem do pryč. Banana svou pistolí prostřelila dalšího, ale nevypadalo to, že by chtěl umřít.
11:30 Emily odpráskla dalšího, Štěkna nožem dorazila prostřeleného a Banana se postarala o posledního. Musely spěchat a ovládnout loď dřív, než skočí do hyperprostoru. Banana se Štěknou běžely do strojovny a Emily vyfasovala od Banany laserovou minu, aby připravila překvapení pro zlosyny z patra nad nimi.
11:32 Banana vyřadila hyperpohon a Štěkna zatím nasypala uspávací prach do ventilace, kterou zapnula na plný výkon.
11:34 Děvčata šoupla skříň blíž ke strojovně a zaslechla výbuch. Banana viděla blížit se čtyři imperiály, z nichž jeden mírně kulhal a značně klel.
11:35 První i druhý padli mrtví pod jejich výstřely, zbylým dvěma se sice povedlo zapadnout do úkrytu, ale viditelně se jim už cestou motaly nohy a oni záhy padli spící na zem. Loď s sebou začala nehezky třepat.
11:37 Štěkna doběhla do pilotní kabiny, Emily dorazila stormtroopery a následovala ji, Banana zůstala ve strojovně, aby byla na místě v případě, že bude třeba něco opravovat. Oba piloti v kabině spali, jeden z nich se opíral o knipl a navedl loď hluboko do bouře.
11:38 Štěkna sundala ruce spícímu pilotovi z kniplu, hodila ho za sebe a sedla si k tomu. Emily jí poradila, kudy ven z bouře.
13:37 Loď vylétla z bouře s tím, že posádce už nezbývalo moc modliteb. Na Togorii zkontrolovaly stav lodi, zakytovaly největší šrámy a vrátily se domů.

Následky

Křupkový odboj získal téměř nepoškozený Gozanti plně naložený kulturním dědictvím z několika světů včetně Bimmisaari, jehož vrácením si získal nejen sympatie, ale i sponzory, ze kterých kápl i nějaký ten kredit. Při procházení uměleckých děl pak Simbacca narazil na obraz Umbra Mortis, na kterém se nacházela pyramida z jeho snů. Malířem byla tajuplná historická osobnost, Randalf.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License