Trandosha

Trandosha, známá také jako Dosha, byla vlhká zalesněná planeta v soustavě Kashyyyk. Měla jeden měsíc, Wasskah, spoustu kopců včetně hory Lysssaa1 a papírově tam sídlil fotbalový klub Dynamo Dosha. Po většinu historie neměla centrální vládu a představitelé tamních městských států se pouze příležitostně setkávali na sněmu.

Města

Historie

Planetu jako první objevili dávní Rakatové, pro něž však nepředstavovala lákavý cíl ke kolonizování a táhli dál. Civilizace se tam začala formovat někdy po roce 20 000 BBY a jejím hnacím motorem byl vždy lov a boj o moc a suroviny.
Ačkoliv se planeta nacházela ve stejné soustavě s Kashyyykem, Wookiové a Trandoshané o sobě dlouho nevěděli. Ke změně došlo v roce 5104 BBY, když Wookiee Arrowacca navázala kontakt s jednou amatérskou rádiovou stanicí na Trandoshe. Ještě další dva roky trvalo, než se zástupci obou ras mohli potkat, protože museli nejprve postavit lodě, a první osobní kontakt dopadl tragicky. Wookijský zástupce Savanucca sice dorazil v míru, ale jako pohoštění mu nalili víno, což vzal navzdory prémiové značce jako smrtelnou urážku a okamžitě se vrátil domů. Nedorozumění se později vysvětlilo, ale nevraživost pak provázela obě planety po celou jejich historii.
V roce 374 BBY došlo dokonce k plnohodnotné válce a od jejich konce v roce 291 BBY až do konce éry Republiky neměla Trandosha v senátu na Coruscantu vlastního zástupce. Rovněž se tam po odsunu kashyyyckých vojsk začal nekontrolovaně množit kashyyycký chmel a část planety byla díky němu dlouhodobě neobyvatelná.
Roku 32 BBY tam došlo k pokusu o převrat, ovšem revolucionářku Barakku z Mytaranoru včas zastavili dva rytíři Jedi.
Po vyhlášení Impéria to pro změnu byli Trandoshané, kdo měl v soustavě navrch, a probíhala tam i druhá fáze projektu Goliáš. Od roku 14 BBY byl na planetě přítomen politický pozorovatel Andrej de Royac, aby si ještěři příliš nevyskakovali, a fungovala tam tajná policie.
V roce 0 BBY se Barace podařilo stát kancléřkou a sjednotila městské státy. Ačkoliv tam ještě pořád existovala nemalá množina těch, co jim utlačování Wookiů už lezlo krkem a začali dokonce otevřeně spolupracovat s Kashyyyckým odbojem, politické klima nebylo změnám příznivé a disent byl naopak důsledně potlačován.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License