Tottovův hrb

Tottovův hrb byl supervulkán na planetě Feresh V.

Historie

Podle geologických průzkumů provedených nějakou dobu před válkou klonů byl aktivní naposledy před 200 000 lety a příští aktivita byla odhadovaná za nějakých 15 000 let.
Roku 22 BBY se jej Kel-Morijský těžební syndikát pokusil uměle probudit, aby se dostal levně k obrovskému podzemnímu nalezišti ryzího kadmia. Katastrofě zabránili rytířka Karnis a padawan Jones.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License