Toronus Di-Bona

Toronus Di-Bona byl člověk a syn lorda Konnse Di-Bony. Narodil se roku 32 BBY na Bwyrgenu, do bohatého a mocného rodu Di-Bona. Jeho matka zemřela za nejasných okolností, když byl ještě malý, a o jeho výchovu se pak staral jeho otec.
Tak jako jeho otec byl i Toronus dědic velkého rodu a i dědic krathského tajemství.
Vyrůstal v násilnickém prostředí s pocitem nadřazenosti a s tím, že může cokoliv. Záliba jeho otce v lovu se stala i jeho součástí, ale jeho úchylka se uchýlila trochu jiným směrem. Jeho oběti byly převážně krásné mladé lidské ženy. Ty si také často nechával přivážet do obory, což měl na starosti jeho přítel Huntan Hanzaren. Nechal je utéct, chvíli je naháněl a nakonec je dostihl, zajal, umučil k smrti a poté i snědl. Pomáhal svému otci s plánem na oživení Massassi. Vykonával špinavou práci, měl na starost vyhledávání pokusných jedinců a bezpečnost celého projektu.
Byl to sadistický tyran s neovladatelnou touhou ovládat a mít nad ostatními moc.

Roku 6 BBY byl zabit v rodinném sídle šíleným Wyrrgym, když se snažil bránit svého otce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License