Toronus Di-Bona

Toronus Di-Bona byl člověk, syn lorda Konnse Di-Bony. Byl to sadistický tyran s neovladatelnou touhou ovládat a mít nad ostatními moc. Dalo by se říct, že byl tolerovaným sériovým vrahem a kanibalem.

Historie

Narodil se roku 32 BBY na Bwyrgenu, do bohatého a mocného rodu Di-Bona. Jeho matka zemřela za nejasných okolností, když byl ještě malý, a o jeho výchovu se pak staral jeho otec.
Tak jako jeho otec byl i Toronus dědic velkého rodu a i dědic krathského tajemství.
Vyrůstal v násilnickém prostředí s pocitem nadřazenosti a s tím, že může cokoliv. Záliba jeho otce v lovu se stala i jeho součástí, ale jeho úchylka se uchýlila trochu jiným směrem: jeho oběti byly převážně krásné mladé lidské ženy. Ty si také často nechával přivážet do obory, což měl na starosti jeho přítel Huntan Hanzaren. Nechal je utéct, chvíli je naháněl a nakonec je dostihl, zajal, umučil k smrti a poté i snědl. Pomáhal svému otci s plánem na oživení Massassi, v němž vykonával špinavou práci, měl na starost vyhledávání pokusných jedinců a bezpečnost celého projektu.
Roku 6 BBY byl zabit v rodinném sídle šíleným Wyrrgym, když se snažil bránit svého otce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License