Torgid

Torgid byl Barabel z Barabu I, průkopník ve využívání dovezených moderních technologií a otec Regida. Jeho manželkou byla Lirgun a měl s ní ještě jednoho syna, Frfana.

Historie

Torgid se vylíhl roku 63 BBY na Barabu I. Byl trochu menšího vzrůstu než jeho vrstevníci, ale inteligencí je značně překonával, a protože jeho rodičům došlo, že by se mu to mohlo hodit, nechali ho rozvíjet se.
Odmala se potloukal po přístavu, kam létalo mnoho obchodních lodí, které dovážely zboží a technologii na planetě nesehnatelnou a zpět odlétaly naložené ovocem, rudou a drahými kameny.
Torgid se tak brzy naučil basic a skamarádil se s piloty z jiných světů, kteří ho naučili s počítači.
Šlo mu to dobře, a to tak, že ho roku 47 BBY přijali do přístavu jako technika. O několik let později už vedl celou technickou divizi a zaváděl nové technologie, které byly v civilizovanějších částech galaxie běžné.
Do oka mu padla Lirgun, která byla mladá a pohledná a také si rozuměli. Sehnat další pár na založení rodiny nebyl problém, a tak roku 31 BBY oplodnil snůšku vajec a těšil se, že bude táta. Toho roku měl hrozné štěstí, neboť přežil hrozivé zemětřesení, které zasáhlo i jejich snůšku vajec. Přežilo jen jediné. Shodou okolností patřilo právě Lirgun a druhý otec při zemětřesení zemřel.
Potomek se vyklubal 19. 1. 30 BBY a dostal jméno Regid.
Roku 22 se mu vyklubal další syn, Frfan. Regid rostl jako z vody a projevoval dostatek nadání, a tak se Torgid s Lirgun rozhodli to využít co nejvíc. Podařilo se jim něco výjimečného a Regid byl zapsán na internátní školu na Kothlisu v Bothanském prostoru.
Roku 19 BBY se nelichotivě vyjadřoval o Impériu a vyslovil pochybnosti o celé šarádě kolem Řádu Jediů. Aniž by to věděl, začal být veden ve složkách ISB jako potencionální buřič.
Roku 14 BBY poprvé vytáhl paty z rodné hroudy, letěl na synovy promoce a pak se s ním vrátil domů.
Zle se měl naopak Regid, který byl příliš civilizovaný na život na Barabu pod kontrolou Impéria. Otec se ho snažil lehce mírnit, aby nepřišel k úrazu, ale uvnitř byl na synovu odvahu hrdý. To, že Regida roku 13 BBY zatkli, se dozvěděl až týden poté, co se tak stalo. Informaci, kam byl poslán, se od nikoho nedozvěděl a bylo mu řečeno, ať si hledí svého, nebo dopadne stejně. Protože chtěl ochránit aspoň zbytek rodiny, sklopil hlavu a dál se nevyptával.
S Frfanem byly v následujících letech jen problémy. Torgid ho vzal do učení a pod kontrolou a dohledem jej učil na technika, aby mohl jednou začít pracovat v přístavu jako kdysi on. Ukázalo se, že na techniku byl šikovný, a do hlavy mu to šlo snadno, ale vzdorovitostí a laxností přiváděl otce k šílenství. Roku 7 BBY přetekl rodičům pohár trpělivosti a donutili Frfana najít si vlastní bydlení a postavit se na vlastní nohy. Pomohlo mu to, Torgid jej později přijal do přístavu a lehce na něj v práci dohlížel, aby nesklouzl zpět k lajdáctví.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License