Tora'kar

[„Můžu dostat ještě?“]
„Copak říkal?“
„Jestli by mohl dostat ještě trochu té delikatesy.“
„Ale jistě, takový šikovný chlapec.“
- Tora'kar v roli hostitelky překonává jazykovou bariéru

Tora’kar byla Harch ze Secundus Ando, odbornice na cizí kultury, profesorka na univerzitě a manželka separatistického vojevůdce a guvernéra Go'tlaka, s nímž měla syna Go'ratoka. Dokud byla profesorkou na univerzitě, byla sebevědomou ženou, kterou přitahovaly autority, ale která se nebála stát za vlastním názorem. Po mnoha letech po boku svého muže se sice přesunula do pohodlné polohy typické zoufalé manželky vlivného chotě, ale po vyhlášení Impéria se zase odkopala a spravovala charitativní organizaci, kterou s manželem založili a která tajně financovala odboj. Měla ráda erotickou literaturu s prvky BDSM.

Historie

Tora’kar se vylíhla roku 95 BBY na Secundus Ando. Odmala jí to pálilo a byla zvědavá, a tak se nebála studovat a když se v osmnácti rozhodovala, co dál dělat, vysokoškolské studium byla jasná volba. Na univerzitě přežila mnoho divokých večírků, zablbla si s několika ilegálními substancemi a zkoušky zvládala na první pokusy. Studovala cizí kultury, což ji velice zajímalo, a dokonce se jí podařilo získat prospěchové stipendium a na rok letět studovat na Bothawui. V polovině pobytu si ji vyhlédl Spynet, který později zásobovala informacemi o dění v Harchské říši.
Po získání titulu se rozhodla ve studiu pokračovat, získala několik grantů a nakonec se z ní stala i oficiální profesorka. Protože měla odnepaměti ráda muže v uniformě, neodmítla nabídku jít učit na vojenskou univerzitu, kde roku 61 BBY poznala Go’tlaka. Výsadkářský veterán si na univerzitě zvyšoval kvalifikaci a oba Harchové na sobě mohli všechny své oči nechat. Nejdřív byl jejich vztah pouze platonický, ale postupem času jim oběma bylo jasné, že je mezi nimi něco víc. Vytrvali a roku 56 BBY, když už měl Go’tlak školu za sebou, se zasnoubili a vzápětí vzali. Tora’kar pokračovala na katedře, její muž mašíroval zpět do akce a i když se vídali sporadicky, měli vášnivý naplňující vztah.
Roku 43 BBY její muž skončil aktivní vojenskou službu a byl přijat na univerzitu, kde měl předávat své zkušenosti. Manželé to oslavili natolik, že se jim o rok později vylíhl syn Go’ratok. Tora’kar přestala vyučovat, skončila i s vědeckou prací a na stará kolena se začala starat o potomka, ale i nadále sem tam poslala nějakou tu zašifrovanou depeši do Bothanského prostoru. Změna životního tempa jí trochu vlezla na mozek, ale držela se a ze synátora vychovávala správného pavouka.
Roku 22 BBY odešel její muž do války, ona se o něj bála a kladla synovi na srdce, že je na boj ještě moc mladý. Manžel se zanedlouho vrátil s tím, že se stal guvernérem soustavy Hortova kovadlina. Přestěhovali se na Vicik, kde měli vlastní vilu, a Tora’kar se mohla dmout pýchou. Syn se přestěhoval do hlavního města, kde měl pronajatý byt a s rodiči už nebydlel.
Dne 6. 4. 21 BBY syn málem uhořel při požáru v domě, kde bydlel, ale byl zachráněn rytířkou Jedi a jejím společníkem. Tehdy ještě guvernér a jeho žena nevěděli, o koho jde, a tak je oba z vděčnosti pozvali na večeři, kde si Tora’kar velice oblíbila vděčného strávníka Simbu, kterému ráda nosila svou oblíbenou vanilkovou zmrzlinu s muškami. Když se ukázalo, že jsou návštěvníci vlastně nepřátelé, byla ráda, že utekli a nestalo se jim nic hrozného.
Následující roky na Viciku se naučila spoustu receptů z kotaček a když se doslechla o porážce Konfederace, prchla s rodinou zpět do harchského prostoru, kde se vrátila k výuce na vojenské akademii. Se svým mužem také založila charitu pro válečné veterány, ze které podporovala odboj proti Impériu pod vedením svého syna.
Zemřela stářím na začátku roku 1 ABY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License