Tollbrrem

Tollbrrem byl Wookiee z Kashyyyku, člen posádky Green Mile a později Wyrrgyho spoluvězeň. Skoro celý život se živil jako rybář, měl ženu a s ní tři děti, ale na stará kolena vyrazil ke hvězdám.

Historie

Tollbrrem se narodil roku 677 BBY v Tunnatutikanu. Když už byly děti velké a jemu bylo přes 400, rozhodl se změnit profesi a podívat se, jak to vypadá mimo rodnou hroudu.
Roku 143 BBY se nechal najmout Tafarem a stal se závozníkem v jeho lodi Green Mile. Létali po celém sektoru Mytaranor a Tollbrrem byl dobrý pomocník, který uměl spoustu rybářských písniček a kapitána i prvního důstojníka Rufgua při dlouhých cestách rozptyloval rybářskými historkami.
V roce 93 BBY dostal za úkol zaučit nového závozníka, mladého Wyrrgyho, který se přidal k posádce.
Roku 87 BBY byla Green Mila napadena pirátskou skupinou Rudí raubíři, Rufgu i kapitán zabiti a Tollbrrem s Wyrrgym zajati a pak prodáni do otroctví. Ocitli se na lodi Chains of Freedom. Ačkoliv byl Tollbrrem už dost starý, nevzdával se vidiny, že bude opět svobodný a shledá se se svou rodinou, a několikrát se s Wyrrgym pokusil o útěk.
Roku 86 BBY s ním jeho věznitelé přestali mít trpělivost a po posledním pokusu o útěk ho jako exemplární příklad odpráskli Wyrrgymu před očima.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License