Togoria

Togoria byla planeta v sektoru Taldot ve Středním pásu a domovina rasy Togorianů. Nacházely se na ní rozlehlé travnaté pláně, lesy i hory a vládl tam monarcha.

Historie

První kontakt s vnější galaxií navázali Togoriané přes Mandaloriany, kteří se planetu pokusili dobýt a tuhý odpor domácích je zaujal natolik, že je místo toho zrekrutovali do svých řad. Po jejich porážce začali někteří Togoriané pracovat ve vnější galaxii jako žoldáci, ale jejich planeta byla dlouhou dobu v dobrovolné izolaci a setrvávala v technologické zaostalosti. Po dlouhá tisíciletí se tam mohl cizinec dostat jen s pozvánkou nebo tak, že na planetě havaroval, ovšem pouze jednou.
V posledním století před pádem Republiky tam z iniciativy zvědavějších a progresivnějších žen vzniklo jedno město pro zkusmé rozjetí obchodu se zbytkem galaxie a relativně se osvědčilo, nicméně muži na něj i nadále pohlíželi jako na unáhlenou změnu a cizinci většinou preferovali jiné přístavy na Menší lantillianské trase.
Během klonových válek se Togoria přidala ke Konfederaci nezávislých systémů a přímo na planetě došlo k jedné z porážek Velké armády Republiky, ale jinak měla na chod války jen minimální vliv.
Za Impéria obchod pokračoval, pouze občas byl narušen větší šťárou, protože se tam s oblibou schovávali povstalci z okolních sektorů. Nakloněnosti povstání využil i Křupkový odboj, když tam prověřoval transport s překvapením a o několik dní později vracel Valery Feleri Inkvizici.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License