Todd Bingley

Todd Bingley, pro přátele Žabák, byl Besalisk a člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Byl to specialista na boj se dvěma těžkými opakovacími blastery, ale mimo boj byl až překvapivě přátelský a měl nezanedbatelný talent na vyjednávání. Často nosil buřinku a cvikr a na palubě Jolly Jedie mu bylo horko, takže spal v jednom z mrazáků na maso.

Historie

Narodil se roku 40 BBY na planetě Ojom, později se stal žoldákem a v posledních měsících války klonů bojoval za separatisty. Kanóny mu během té doby opravovala dvojice Jawů, a tak se rychle naučil vážit si jejich služeb a také základy jejich řeči. Nástup Impéria snášel těžce, nějakou dobu zvažoval, že by se stal lovcem lidí, ale zhruba čtyři roky před bitvou o Yavin ho oslovila Noya Neerix a zrekrutovala ho pro povstaleckou buňku formující se na Rori.
Dvanáct dní po bitvě o Yavin se účastnil výsadku na Hemer'oi II, kde se vydával nejprve za obchodního ředitele První imperiální papírny, později za kuchaře v imperiální laboratoři. Emily, Banana Brannigan i Štěkna se shodly na tom, že oboje mu šlo perfektně, nicméně v následujících měsících se na žádnou další misi nepodíval a volno trávil procvičováním mimického svalstva před zrcadlem a taky na pilotním trenažéru.

d20

Soldier 8 / Noble 1
STR 10 / DEX 16 / CON 20 / INT 10 / WIS 10 / CHA 10
Intimidate +11, Repair +10, Tumble +7, Pilot +7, Survival (v chladu) +7
Stamina, Point Blank Shot, Sure Footed, Rapid Shot, Weapon Focus (heavy repeater), Multidexterity, Weapon Specialization (heavy repeater), Improved Initiative, Endurance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License