Todd Bingley

Todd Bingley, pro přátele Žabák, byl Besalisk a člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Byl to specialista na boj se dvěma těžkými opakovacími blastery, ale mimo boj byl až překvapivě přátelský, měl nezanedbatelný talent na vyjednávání a patřil mezi zlomek posádky, co rozuměl vínu.1 Často nosil buřinku a cvikr a na palubě Jolly Jedie mu bylo horko, takže spal v jednom z mrazáků na maso.

Historie

Vylíhl se roku 40 BBY na planetě Ojom, kde nějaký čas putoval po ledovcích a pokoušel se zapadnout do společnosti. Přišlo mu ale, že jsou všichni hrozní hrubiáni, hlavně v období páření, a s povděkem pak přijal nabídku pracovat na jedné z orbitálních stanic jako pomocná síla při nakládání a vykládání obchodních lodí.
Vydrželo mu to pouhých pár měsíců, pak se svezl se skupinou žoldáků, kteří hledali někoho se čtyřma rukama jako těžkou palebnou podporu. Pod jejich dohledem se naučil střílet, vyfasoval kanóny, dostal se do pár přestřelek a v posledních měsících války klonů bojoval za separatisty. Kanóny mu během té doby opravovala dvojice Jawů, které nosil v kapse, a tak se rychle naučil vážit si jejich služeb a také základy jejich řeči.
Nástup Impéria snášel těžce, nějakou dobu cestoval vesmírem a zvažoval, že by se stal lovcem lidí, ale čtyři roky před bitvou o Yavin ho při návštěvě Rori oslovila Noya Neerix a zrekrutovala ho pro mladou povstaleckou buňku. Todd se stal oblíbeným členem posádky, perfektně zapadl do kolektivu a účastnil se i několika výsadků, například v roce 1 BBY, kdy povstalci v rámci průzkumu vhodných planet pro základnu aliance navštívili Hoth.
Dvanáct dní po bitvě o Yavin se účastnil výsadku na Hemer'oi II, kde se vydával nejprve za obchodního ředitele První imperiální papírny, později za kuchaře v imperiální laboratoři. Emily, Banana Brannigan i Štěkna se shodly na tom, že oboje mu šlo perfektně, nicméně v následujících měsících se na žádnou další misi nepodíval a volno trávil procvičováním mimického svalstva před zrcadlem a taky na pilotním trenažéru.
Když na loď zavítaly tři stovky chlupáčů z Kashyyyku, byl nadšen, že si má s kým povídat, a ač k tomu potřeboval tlumočníka, zachránilo ho to před nudou. Ne každý s ním sice vydržel klábosit dlouho, ale těch pár ochotných stačilo pravidelně střídat a on měl co dělat i bez nutnosti kropit šiky stormtrooperů blasterovou smrští. Občas se zašel podívat na tréninky Hromfárače, ale zájem o aktivní hraní nejevil a měl problém s pochopením pravidel, s radostí pomáhal Anye s údržbou zbraní a sem tam dokonce hlídal Algernnon.
Při nejednom posezení v Koktavé školnici se nechal slyšet, že na střílení už je moc starý a chtěl by se usadit, nicméně uznal, že bude lepší nejdřív svrhnout Impérium.

d20

Soldier 8 / Noble 1
STR 10 / DEX 16 / CON 20 / INT 10 / WIS 10 / CHA 10
Intimidate +11, Repair +10, Tumble +7, Pilot +7, Survival (v chladu) +7
Stamina, Point Blank Shot, Sure Footed, Rapid Shot, Weapon Focus (heavy repeater), Multidexterity, Weapon Specialization (heavy repeater), Improved Initiative, Endurance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License