Tlacochitli

Tlacochitli byl rod Wookiů z Kashyyyku. Nikdy nepatřil k nejbohatším ani nejvlivnějším, ale mohl se pochlubit nejedním pionýrským úspěchem a jeho členové si zakládali na odvaze a chuti prozkoumávat nepoznané. Přestože se mezi členy rodu našli tací, co se považovali za potomky praotce Choccapicy, většina z nich věděla, že je to postava fiktivní a zcela irelevantní. V erbu měli šipku na uspávání hrochomutů, kterou ale nemalá část pozorovatelů považovala za kosmickou raketu.

Historie

Rod vznikl roku 4999 BBY ve Rwookrrorro, a to výnosem náčelníka Baccy, který do šlechtického stavu povýšil jediného lovce v dějinách planety, který kdy skolil dospělého hrochomuta. Ačkoliv tak rod za své založení vděčil Cherwookům, postupem času se ideově víc přiblížil rodu Chimalli, s odchodem Pachacuteca v roce 4567 BBY si jeho příslušníci rovněž sbalili věci a o pouhé dva dny později táhli společně s rodem Maquahutti a dalšími dobrovolníky na východ.
Výprava obešla Okikuti i jezero Chiwawa z jihu, usadila se na břehu řeky Tiwanakku a v roce 4566 BBY založila Tunnatutikan. Příslušníci rodu tam téměř bezvýhradně podporovali náčelníky z rodu Maquahutti a jejich progresivní styl vedení města a rovněž se s tímto rodem pomalu ale jistě míchali. Nadále udržovali dobré sousedské vztahy s Chimalli v Ittummi, ale po pár stoletích měli okolí města beznadějně prozkoumané a jejich ambice se upnuly ke hvězdám.
V roce 3891 BBY tak byli vůdci kolonizační výpravy na Rakhuuun, kde se pak těšili velké úctě.
V následujících tisíciletích rod ztrácel na významu podobně jako rody ostatní, jeho členové pokračovali v průzkumu nezmapovaných částí vesmíru a jen někteří z nich nadále lpěli na urozené krvi.

Kashyyycká linie

Wookiové, kteří zůstali na Kashyyyku i po mnoha vlnách kolonizace okolního sektoru. Díky rozličným katastrofám, které tuto linii postihly, byl rod Komisí odborného posouzení rodu na domovské planetě po roce 19 BBY považován za vyhynulý.

Členové

  • Warrbrug, jehož matka byla rodem vyděděna
  • Kachulli, jehož otec se zabil a matka zešílela
  • Matlarra, jejíž rodičové před jejím narozením emigrovali na Emberlene
  • Matlařina dcera Mallafatrra

Rakhuunská linie

Potomci kolonistů, kteří se navzdory minimálnímu vlivu těšili velké úctě. Se zotročením planety jich mnoho zemřelo, ale několika jedincům se podařilo zachránit.

Členové

Linie z Alaris Prime

Potomci poslední vlny kolonistů, kteří se z Kashyyyku v roce 39 BBY vydali na Alaris Prime. Část jich i bojovala v koloniální válce s Obchodní federací, jiní se spokojili s čerstvým startem v novém prostředí. Ač se ti mocichtivější pokoušeli získat vládu v Chendrrlu, neuspěli.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License