Tixor XVII

Tixor XVII byla chladná planetka skrytá ve stínu velkých plynných obrů, jejíž význam ležel pod povrchem.
Tam se totiž rozkládala obrovská sithská knihovna čítající miliony svazků, která přežila tisíce let bez povšimnutí Řádu Jediů i samotného Impéria. Nácházelo se v ní obrovské množství vědomostí, považované i Sithy za dávno ztracené. Dal se tam najít dokonce i Necronomicon.
Roku 3 BBY se tam usadila Darth Lamarr se svými následovníky a začala svazky studovat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License