Tiwanakku

Tiwanakku byla řeka na Kashyyyku. Začínala jako série drobných potůčků sbírajících vodu v Zemi stínů stovky kilometrů na severovýchod od Ittummi, na jih od něj už tekla jako jednolitá řeka a v deltě pár kilometrů na jih od Tunnatutikanu byla široká 820 metrů. Vlévala se do jezera Chiwawa a byla tak jednou z největších řek planety, které nekončily v moři, takže se v ní nevyskytovali lososomuti.

Historie

Protože se do řeky neměli jak dostat hrochomuti, představovala Tiwanakku ideální cestu už pro primitivní chlupáče, kteří se nebáli vody. Na jejím břehu vzniklo několik osad, byla hlavním zdrojem obživy pro Tunnatutikan a vodu z něj získávali i v Chenachochanu, ačkoliv to neměli úplně po ruce. Provoz na řece byl svého času velmi živý, s nástupem moderních technologií a vzdušné přepravy ale zeslábl.
V době krátce po zahájení imperiální okupace tam bylo k vidění nanejvýš pár soukromých rybářských lodiček, které při prvním náznaku nebezpečí mizely u zarostlých břehů. V roce 3 BBY si deset kilometrů na sever od delty, v rozsáhlém meandru, zbudovali menší základnu trandoshanští otrokáři a rybářské lodě pak zmizely úplně.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License