Titův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Titův světelný meč

Titův světelný meč byla zbraň, kterou používal inkviziční vědec Titus Lonnigen z Lictoru Limbus. Vyzařoval oranžovou čepel a krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum, kterou jeho majitel navštívil ještě během svých učednických let někdy před rokem 470 BBY.
Jedinou známou obětí tohoto meče byl Titův vlastní mistr, kterého Titus zabil při průzkumu hrobky na Dxunu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License