Titův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Titův světelný meč

Titův světelný meč byla zbraň s oranžovou čepelí, kterou používal inkviziční vědec Titus Lonnigen z lictoru Limbus.

Historie

Titus si meč postavil ještě jako učedník a původně zelený krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum, kterou jeho majitel navštívil v roce 473 BBY.
Jedinou obětí tohoto meče byl Titův vlastní mistr, kterého Titus zabil při průzkumu hrobky na Dxunu. Zbraň pak byla zmražena spolu s majitelem a do provozu se tak znovu dostala až v roce 5 BBY, když byl Titus rozmražen a přidal se k Inkvizici. Ani pak však meč nepoužíval v terénu, nýbrž pouze v cvičných soubojích s Tinou Skaar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License