Titus Lonnigen

„Žiš, to je hrozná hatmatilka, tohleto, co to jako znamená, dědo?“
„Že by se mi hodil pokusný králík. Hlásíte se dobrovolně, slečno?“
- Tina Skaar a Titus Lonnigen

Titus Lonnigen byl arkaniánský učenec, odpadlík z Řádu Jediů, pamětník dob, kdy Republika ještě za něco stála, a vědecký pracovník inkviziční sekce z lictoru Limbus. Měl vážnou tvář, nikdy se nesmál a na to, že mu bylo teprve třicet, vypadal díky pečlivě udržovanému plnovousu podstatně starší. Byl neuvěřitelně inteligentní a vzdělaný v několika vědních oborech a dokázal se i relativně slušně vcítit do všech těch hlupáků kolem, ale toleroval jen některé z nich. Proti Jediům vlastně nic moc neměl, ale rozhodně se nebránil možnosti pár jich rozpitvat. V užívání Síly byl podprůměrný, ovšem kompenzoval to zvládáním sithské alchymie na docela slušné úrovni.

Historie

Před rozkazem 66

Titus Lonnigen se narodil na Arkanii roku 480 BBY a v raném věku byl odveden do Chrámu Jediů na Coruscantu. Mezi vrstevníky nebyl příliš oblíbený, protože už tenkrát projevoval jisté kontroverzní názory, ale v akademických disciplínách vynikal a rovněž byl slušným řečníkem. Krátce poté, co se stal padawanem, se začal profilovat na knihovníka, ale k rytířským zkouškám se nikdy nedostal.
Během archeologické výpravy na Dxun ho v hrobce Freedona Nadda oslovil duch jednoho ze služebníků temného pána, nabídl mu znalosti, jaké v Chrámu rozhodně získat nemohl, a Titus bez váhání přijal. Vrazil svůj meč mistrovi do zad, začal v kobce bádat a objevovat její tajemství a jistě by našel spoustu zajímavých věcí, kdyby ho o pár let později nenapadla banda Mandalorianů. Titus neměl ani s pomocí sithských duchů šanci se ubránit a skončil ve stázové jednotce na Limbu, přičemž se na hibernaci vlastně docela těšil.1 Protože však patřil k méně prominentním vězňům, postupně se na něj zapomnělo, jeho box zůstal v odlehlejší části lodi a ani po obsazení lodi silami Republiky nebyl nalezen.

Občanská válka

Narazila na něj až Tina Skaar při jednom průzkumu a Titus po rozmražení a zjištění, že z Řádu už jsou jenom trosky, souhlasil s tím, že bude pracovat pro Inkvizici a poskytne jí své rozsáhlé znalosti v několika oborech. Protože byli oba služebně nejmladší, často s Tinou spolupracovali a cvičili a navzdory značnému věkovému i povahovému rozdílu a četným verbálním přestřelkám tvořili již brzy nerozlučnou dvojici.
Pod vedením plnohodnotných inkvizitorů si osvěžil šerm, nicméně většinu času buňce poskytoval hlavně rešerše a do akce se vůbec nedostal, což mu ani v nejmenším nevadilo. Také pro ně připravoval bvaliský jed,2 jelikož tušil, že by se jim jednou mohl hodit.
Koncem dubna 1 ABY se s ním Tina vsadila, že se k nim Zippanandu už z Badoru nikdy nevrátí, a vyhrál, protože to udělala.

d20

Jedi Consular 3 / Jedi Scholar 1 / Scientist 2
STR 10 / DEX 10 / CON 13 / INT 20 / WIS 12 / CHA 12
Knowledge (alchemy) +18, Knowledge (biology, chemistry, genetics, Sith lore, technology) +15, Alchemy +12, Computer Use +12, Bluff +8, Gather Information +8, Intimidate +8, Search +8, Affect Mind +6, Diplomacy +6, Empathy +6, Sense Motive +6
Infamy, Iron Will, Persuasive, Sith Sorcery, Perfect Memory, Living History
Tainted, Area of Expertise (Theoretical Scientist (Alchemy))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License