Tish Linn

Tish Linn byla k Síle citlivá Nautolanka z Gleen Anselmu.

Historie

Narodila se v roce 40 BBY jako první dcera páru, který se pak ještě dlouho marně snažil o syna, a měla tak záhy sestry Shao, Fosh a další. Už v dětství zjistila, že když občas urve rybičce ploutvičky, dodá jí to na síle, ale nijak zvlášť toho nezneužívala. Až v sedmi letech zcela instinktivně vysála životní energii ze strážníka na tržišti, který se ji snažil zadržet po krádeži ovoce,1 a pochopila, že s ní něco není v pořádku.
Krátce nato se na planetě zastavila Rhek Tei, temná akolytka hraběte Dooku, která si jejího potenciálu všimla a chtěla ji z planety odvézt, nicméně nejdřív musela zabít protestující rodiče. Tish pak společně s Fosh putovala do výcvikového střediska na Limpi, kde se své schopnosti učila využívat a kde pomalu ale jistě propadala temnotě.
V roce 29 BBY byla se sestrou a dalšími přestěhována do tajné enklávy na Miu Leptonis IV, kde si je převzala Sev'rance Tann.2 Nadále byla nadějným studentem a vysávání života z cvičných cílů si docela užívala, nicméně byla při čištění akademie v prvním roce války zabita mistrem Denyzzem.
Její tělo pak odklidili údi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License