Tinin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Tinin světelný meč

Tinin světelný meč byla zbraň, kterou používala inkviziční demoliční expertka Tina Skaar z Lictoru Limbus. Složila ho bez větších potíží někdy kolem roku 3 BBY ze součástek, které dostala od šéfa a ke kterým jen přidala spoustu korálků, aby měl šmrnc. Vyzařoval oranžovou čepel naprosto stejné barvy jako ten Titův, což majitelce přišlo děsně roztomiloučké.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License