Tim

Tim byl klonovaný voják Velké armády Republiky.

Historie

Byl vyroben na Kaminu, aby bojoval za Republiku, ale někdy před vydáním rozkazu 66 byl uložen do stáze na palubě acclamatoru, jenž se později zřítil na planetu planeta Atalay. Tam mu byl odoperován kontrolní čip, on byl probuzen a zapojil se do osidlování jeskyní pod lodí.
Krátce po bitvě o Yavin byli společně s Kodym posláni na Mygeeto, kde podle rozkazů kontaktovali Jhonara Indysse a jeho doprovodu, Chlouppkovi s Champbaccou, předali zprávu od Voh-Jina. Během jejich následné pouti s mistrem Aku hlídali Indysse, později se z planety bez větších potíží dostali.
Jejich dalším úkolem pak bylo navštívit Okamar, kde Voh-Jin zmizel. Tam zjistili, že byl zadržen, informovali o tom Deeka a opět vyrazili do vesmíru, pátrat po informacích o krystalech kyber.
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License