Ticho

Ticho byla hospoda na Tarisu.
Champbacca a Chloupek se tam stavili během pánské jízdy a než táhli o lokál dál, trošičku tam zdrbli Harryshu1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License