Tibannopolis

Tibannopolis bylo létající město na Bespinu, které nějakou dobu soupeřilo o dominanci s konkurenčním Oblačným městem.

Historie

Vybudováno bylo v roce 399 BBY, pouhé dva roky po Oblačném městě, a leželo relativně blízko, jenom bylo výrazně menší.
Roku 45 BBY si jej bez jediného výstřelu podmanil Vintu Skaar, který v něm začal budovat operační základnu pro zátah proti planetárnímu pozorovateli a pro následné obsazení celé planety ve jménu organizace Černé slunce. Po dvou letech vlády bylo město pozorovatelem infiltrováno, zbaveno několika strážných a následně ubráněno, když Vintu rytíře Jedi zajal, ale k popravě nedošlo. Oznámená veřejná poprava Temného mstitele, kterému značná část obyvatel dlužila službičku či život, se postavila proti Černému slunci a to bylo nuceno se stáhnout.
Roku 36 BBY došlo k novému pokusu o podmanění města, ale i tentokrát byl Vintu Skaar pozorovatelem a jeho flotilou vzdušných velryb poražen a následně spadl do nekonečné hlubiny pod platformu. Od té doby však Tibannopolis jenom upadala a tamní produkce plynů jenom klesala.
Během války klonů již bylo město prakticky neobydleno a většina planetárního průmyslu sídlila v Oblačném městě, kolem bitvy o Yavin se tamními ulicemi proháněl jen vítr a většina repulzorů jela na automatiku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License