Thrakthorr

Thrakthorr byl Wookiee z Kashyyyku, berserker, otec Maakatrra, děda Tatramatcy a Tantrancy a tím pádem také pradědeček Champbaccy a Fidorkky. Jeho rodokmen sahal přes Kurruchiche až k náčelníku Chimalpopoccovi a patřil tedy do rodu Chimalli, ale neexistoval o tom absolutně žádný hmatatelný důkaz.

Historie

Narodil se roku 555 BBY jako Montezzuma na samotě poblíž Ittummi a v raném dětství byl silně traumatizován nájezdem zygerrianských otrokářů, kteří mu odvlekli rodiče a jeho si nevšimli jen proto, že ho otec zavčas schoval v garáži. Když na místo dorazila hlídka z Ittummi, přilákána střelbou, našla už jenom mrtvolu Zygerriana se sekáčkem na led v hlavě a ubrečeného chlupáče, který do této mrtvoly zuřivě mlátil dřevěným traktorem.
Montezzuma byl odveden do města, kde ho rychle adoptoval jeden bezdětný pár, a brzy přejmenován podle jediného slova, které z něj kdo za těch pár dní slyšel vypadnout. Ačkoliv byl následkem traumatu trochu lekavější, rychle vyrostl v ohromného chlupáče, který se silou skoro mohl rovnat Wyrrgymu, jen toho tolik nenamluvil. Přesto byl plnohodnotným občanem města, v roce 508 BBY si vzal za ženu léčitelku Grethoru a o deset let později s ní měl syna.
Vysokého věku se ale nedožil a zemřel v roce 407 BBY v boji s otrokáři, když byl Maakatrrovi rok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License