Thrakthorr

Thrakthorr byl Wookiee z Ittummi, berserker, otec Maakatrra, děda Tatramatcy a Tantrancy a tím pádem také pradědeček Champbaccy a Fidorkky.
Narodil se roku 555 BBY a rychle vyrostl v ohromného chlupáče, který se silou skoro mohl rovnat Wyrrgymu, ale vysokého věku se nedožil a zemřel v roce 407 BBY, pravděpodobně násilnou smrtí, když byl jeho jedinému synovi jeden rok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License