Tetragon

Tetragon byla přepravní společnost založená roku 9 BBY.
Zakládajícími členy byli Wyrrgy a Deek, kteří společně s Hnntarrem a Adregem Lokaasem drželi každý po čtvrtině podílů. Prvními zaměstnanci byli jejich bývalí spoluvězni Voh-Jin Sanseator Misto, Sadin Sax, Jergo a On.
Kancelář byla registrovaná na Nal Hutta a patronem byl Gromba Hutt.

Po pár letech se úzký kruh společnosti rozšířil o několik členů a její flotila byla též poměrně úctyhodná.
Kolem bitvy o Yavin byli jejími zaměstnanci i Moz'Gojo a Cae Vitthar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License