Terpischorre

Terpischorre byla šedohnědá Wookiee z Kashyyyku, příslušnice rodu Appachi. Měla bratra Muwirra a sestru Tublatancu, oba starší.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 305 BBY v Tunnatutikanu jakožto nejmladší dítě dřevobarona Wyrumhula a jeho ženy Klekitrifuk a už jako malá projevovala značný talent na tanec. Ten později i vystudovala na konzervatoři a živila se jím, přirozeně mimo rodné město, kde by si vydělala tak akorát ryby. Kvůli kariéře se rozhádala s rodiči, kteří ji plánovali provdat za nějakého dalšího náčelníka jako její sestru, a sama partnery kvůli častému cestování střídala,1 takže se nevdala ani neměla děti.

Občanská válka

Když končila bitva o Kachirho, nacházela se Terpischorre zrovna nedaleko hlavního města, odkud stihla zavčas prchnout do lesů. Tam se s malou skupinou uprchlíků dlouho a úspěšně skrývala a společně se pomalu přesouvali na jihovýchod ke Karrambaculleku, jehož náčelník byl její švagr. Do cíle nedorazili, protože cestou narazili na hranici Rraholce; část uprchlíků se chtěla přidat k loupežníkům, většina však logicky namítala, že těm hrdlořezům nemají co nabídnout a jde o holý nerozum. Rozhodování urychlila patrola otrokářů, která skupinu překvapila úderem ze strany, a Terpischorre se dala na útěk směrem na východ.
Po nějaké době zjistila, že je sama a že už ji nikdo nepronásleduje, což bylo způsobeno tím, že ony otrokáře tou dobou loupežníci nabodávali na stromy. Terpischorre se vidina samoty nedaleko lesa loupežníků ani trochu nezamlouvala, ale protože byla relativně nedaleko rovného města, zkusila se vrátit tam. Dřív než pustý Tunnatutikan však našla svého bratra Muwirra, který pobýval ve vykotlaném stromě kousek na jih a od jejich posledního shledání mu viditelně hráblo, ale vařil fakt dobrý guláš z kořínků a čaj z jehličí. Zůstala u něj, starala se o něho a společně přečkali celou okupaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License