Terč

CT-71832, známější jako Terč, byl klonovaný minometčík přidělený k posádce venatoru Agler. Jeho velícím důstojníkem byl seržant Ohař, za spolubojovníky měl Čmuchala, Luigiho a Stopaře. Přezdívku si vysloužil už během výcviku, kde se stal nejčastějším cílem přátelské palby v dějinách zařízení.

Historie

Klonovací nádrž na Kaminu opustil v roce 29 BBY a okamžitě byl zapojen do tréninkového programu klonových minometčíků. Dokončil ho v posledním roce války klonů, načež byl jako posila poslán na jeden z venatorů pod velením generála Con-Denyzze a tam se stal členem jednotky, které velel Wyrrgy. S ním se účastnil hlídkování podél Trellenské obchodní trasy a i když se nedostal do akce, spřátelil se aspoň při cvičeních s ostatními klony na palubě, například s celým týmem Tango-12.
Krátce před bitvou o Kachirho se na Agleru dostal ke Kashyyyku, kde s Wyrrgym přistál na okraji Tyrvrarru a o pár chvil později se účastnil útoku na otrokářský tábor. Společně se zbytkem jednotky a wookijskými bojovníky se do toho pořádně opřeli, otrokáře rozstříleli na cucky a Terč svým perfektním zásahem nepřátelského transportéru významně přispěl ke zdárnému ukončení operace, načež je Wyrrgy poslal na průzkum okolí. Terč při rekognoskaci nejbližšího okolí sice trochu brblal, že ho to ticho nebaví, ale asistoval, jak jen se dalo. Wyrrgy se pak ovšem plně věnoval organizování domobrany, poslal klony na delší průzkum, odjel na Zuluře ke Kachirhu a na své věrné vojáky zapomněl.
Terč nadále sledoval rozkazy a rekognoskoval Zemi stínů, ale když jim pak seržanta sežrala čelistnatka, navrhl taktický ústup a setkal se s pochopením. Kapitán Vairan jim poslal záchranný raketoplán, všichni čtyři přeživší průzkumníci se ještě před začátkem bitvy o Kachirho dostali zpátky na Agler a vyhlášení rozkazu 66 si zažili tam.
Terč byl zrovna ve zbrojnici, kde čistil zbraň, ale jakmile se dozvěděl o zradě Jediů a o pár sekund později o tom, že mistr Denyzz zabil Čmuchala a prosekává si svým mečem cestu skrz jeho bratry, zase kvér popadl a s Luigim a Stopařem ho šli nahánět po lodi. Šanci dostal a dokonce zrádci uštědřil zásah, který ho málem zabil, nicméně dřív padl vlastní odraženou střelou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License