Tenengara

Tenengara byla soustava v sektoru Chommell ve Středním pásu.
Nacházely se v ní následující planety:

  1. Tenengara I
  2. Tenengara II
  3. Tenengara III
  4. Miu Leptonis
  5. Fonn Avaris
  6. Tenengara VI
  7. Tenengara VII

Žádná z nich neměla dýchatelnou atmosféru a jediným tělesem se stálou populací v soustavě byl měsíček Miu Leptonis IV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License