Template Characters

citát
- autor citátu, situace

Jméno a stručný úvod


Jméno: {$name}
Rasa: {$species}
Rok narození: {$birth}
Planeta narození: {$homeworld}
Barva očí: {$eyecolor}

Vzhled

pár řádků o vzhledu

Povaha

pár řádků o povaze

Rodina

pár řádků o rodině

Důležité vztahy

s nepříbuznými postavami

Dovednosti

pár řádků o schopnostech, dovednostech atd

Životopis

Před rozkazem 66

co dělal, než vypukla čistka, a jak se to týkalo Wyrrgyho?

Občanská válka

co dělal během povstání a kde potkal Wyrrgyho?

Potenciália

zachrání ho Wyrrgy pro pozdější generace?

Expandované universum

jak to s ním bylo ve starém kánonu a proč to bylo lepší?

d20

class/level/etc podle d20 Ecliptica Edition

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License