template:postavy

„bla“
- autor, situace

Jméno a krátké shrnutí

Historie

Před rozkazem 66

Občanská válka

Potenciália

d20

class
STR / DEX / CON / INT / WIS / CHA
důležitější skilly
featy
variantní ability

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License