Temný labyrint

Temný labyrint byla stavba sithského designu, která sloužila k výcviku sithských učedníků a prohloubení jejich spojení s temnou stranou Síly. Každý temný labyrint byl unikátní, ale obecně platilo, že kdo do něj vstoupil, byl tlačen za hranice svých fyzických i psychických možností a byl vystaven svým vnitřním děsům a nočním můrám, jejichž překonáním prokázal, zda je skutečným následovníkem temnoty. Paradoxně však bylo možné projít skrz všechny nástrahy a vyjít věrný světlu.

Známé labyrinty

Chrám Atalay

Byl součástí Labyrintu Síly na planetě Atalay. Tento labyrint byl rozložen do čtyř místností. Po vstupu do každé z místností se zablokovaly východy a v každé byl úkol, který požadoval splnění v souladu s temnou stranou, jinak nešlo pokračovat dále. Po úspěšném průchodu se odemkl jeden ze dvou zámků k vchodu do chrámu Atalay a Zřídlu.

Sídlo inkvizitora Honndarse na Ugiva Cortax

Znalosti potřebné k vybudování labyrintu získal Honndars v pokladnici na Magna Cortax v roce 14 BBY, se stavbou započal krátce poté, co na Ugiva Cortax našel vhodný uzel temné strany. Šlo o masivní stavbu, která jedinci po vstupu navozovala silné halucinace, kdy dotyčný nedokázal rozlišit mezi skutečností a iluzí. Celý labyrint měl pohyblivé zdi a části, takže dotvářel dokonalou iluzi toho, v čem se jedinec pohyboval. Veškeré útrapy a strasti se odehrávaly v jedincově hlavě a labyrint mu předhazoval jeho největší strachy. Vnímání času tam tak bylo silně ovlivněno, ačkoliv uvnitř labyrintu k žádné dilataci času nedocházelo.
Úspěšný průchod se skládal ze tří zkoušek, které operovaly s individuálními strachy jedince a stavěly ho před dilemata, která v něm utvrzovala temnotu. Bylo možné se této temnotě vzepřít, ale vedlo to jen ke ztížení dalšího průchodu. Po splnění všech tří zkoušek pak jedinec došel do finální místnosti, kde měl příležitost se fyzicky střetnout se svým protějškem ze zrcadlového vesmíru, pokud se tento do temného labyrintu také vydal. Protějšek bylo třeba konfrontovat a jen tak pak bylo možné labyrint opustit. Po úspěšném průchodu bylo možné do labyrintu znovu vstoupit, ale jeho moc už na jedince nepůsobila.
Od roku 12 BBY v něm byla zavřená Janja, které se nepodařilo projít poslední zkouškou.
28. 2. 6 BBY do něj On uvrhl Kody-Kanna Tonewyho, který se však průchodem vrátil ke světlu.
12. 4 1 ABY přišel labyrint vhod Carke, která do něj v rámci trýznění Kodyho uvrhla jeho syna. O pět dní později ho však společně s Kodym zachránili Champbacca, Demonbacca a Fidorkka, kteří si labyrintem prošli také.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License