Temné bludiště

[„Kurva, co je zase tohle za píčovinu?“]
- Champbacca při pohledu na temný vortex

Temné bludiště: 17. 4. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Fidorkka, Champbacca, Chlouppek, Janja, Kody-Kann Tonewy Rou D'Rixx
Místo určení: Vnitřní pás, soustava Cortax, Ugiva Cortax

Úvod do děje

Protože měli hrdinové silné podezření, že Carke po svém odkopání a dalších věcech uvěznila Roudýho v Temném labyrintu přímo tátovi pod podvedeným zadkem a rozřezaným předkem, rozhodli se to prověřit a vstoupili do něj, ač to ten nejmoudřejší z nich považoval za jeden z jejich nejkokotštějších nápadů vůbec.

Detaily

17. 4. 1 ABY

08:30 Hned po snídani se Champbacca, Chlouppek a Kody vydali k labyrintu, Fidorkka zůstala v sídle inkvizitora Honndarse a měla za úkol hlídat loď a případně varovat Jolly Jedie, pokud by se trojice z labyrintu vyloupla temná.
08:45 Champbacca ještě zkusil navrhnout, jestli by nebylo lepší jít na pivo, ale pak už všichni tři vešli do tmy.
08:48 Zatímco Kody byl díky předchozí návštěvě vůči účinkům temného vortexu imunní, Champbaccu a Chlouppka začal ovlivňovat.
08:49 Do atmosféry vstoupila loď, na níž přilétal Zothar Hanak zkontrolovat, jestli tam Kody skutečně vykrvácel, jak nahlásila Carke.
08:51 Pohyblivé zdi labyrintu oddělily jednotlivé účastníky. Kody na ostatní volal, ale nikdo mu neodpovídal, a tak se zaměřil na hledání Roudýho.
08:58 Fidorkka vběhla do labyrintu, aby ostatní varovala před Zotharem.
09:00 Labyrint postavil Champbaccu a Chlouppka před první zkoušku.
09:01 Vortex začal ovlivňovat Fidorkku, která své společníky marně hledala.
09:03 Kody bloudil chodbami, které se před ním neustále měnily, a musel se hodně soustředit, aby vnímal alespoň přibližný směr k Roudýmu.
09:06 Fidorkka byla postavena před první zkoušku, kdy se jí v cestě začaly objevovat mříže a postupně se jí zmenšoval manévrovací prostor.
09:10 Chlouppek překonal strach z výšek, Champbacca odolal pokušení zabít iluzorního Roudýho, oba tak v první zkoušce uspěli a mohli pokračovat.
09:11 Chlouppek plynule přešel do druhé zkoušky, Champbacca ještě chvíli procházel labyrintem, než pro něj byla připravena.
09:12 Kody našel Roudýho a Janju.
09:14 Ač byl Kody vůči Catharce zpočátku podezřívavý, nic na něj nezkoušela a Roudý potvrdil, že mu pomohla, a tak ji nechal žít.
09:15 Fidorkka odolala pokušení propadnout zuřivosti, v klidu se prolomila nejslabší mříží a prošla tak první zkouškou.
09:16 Chlouppek bojoval s iluzí rozbouřeného moře, Champbacca se ocitl v depresivním imaginárním světě, kde byl člověkem, pacientem protialkoholní léčebny Atalay.
09:20 Chlouppek překonal strach z utonutí a zachránil imaginárního námořníka, s nímž doplaval do jeskyně se vzduchovou kapsou. Po masáži srdce a pod vlivem prvních příznaků kesonové nemoci na chvíli usnul.
09:23 Champbacca prožíval zrychleně několik dní v léčebně, potkával analogie reálných bytostí ze svého života a začínal v tom vidět systém. Fidorkka pomalu došla do chodby, která vypadala jako ordinace, a nastoupila druhou zkoušku.
09:25 Imaginární zdravotní sestra dovedla Fidorkku do čekárny, kde musela chvíli vydržet ve společnosti důchodců a řvoucích dětí.
09:40 Chlouppek se probudil, stabilizoval imaginárního námořníka pomocí Síly a i s ním vyrazil pryč z jeskyně.
09:41 Po zdánlivých hodinách čekání, kdy nikoho nezabila, byla Fidorkka vpuštěna dál, do zubní ordinace.
09:45 Champbacca zatvrzele odmítal využít loženou zkratku a sáhnout po temné straně, nicméně zradila ho imaginární verze Panchah, on se neudržel a usmažil ji blesky.
09:48 Janja dovedla Kodyho s Roudým na samý okraj labyrintu, ale brána byla zavřená.
09:50 Fidorkka obstála ve druhé zkoušce tím, že snesla ošetření zubu, Chlouppek vyčerpáním usnul.
09:52 Champbaccu konfrontovala imaginární dospělá verze třetí Algernnon a začali spolu bojovat. Chlouppkovi se zdálo o tom, jak byl tenkrát u Kachirha málem pohřben v masovém hrobu.
09:56 Champbacca Algernnon porazil a po racionální úvaze a v přesvědčení, že je jen iluzí, ji zabil. Chlouppek si po konfrontaci se starým traumatem nedokázal udržet chladnou hlavu a propadl zuřivosti.
09:57 Champbacca se ocitl u samotného temného vortexu, Chlouppek se probudil a zjistil, že ve snu zabil imaginárního námořníka. Fidorkka se ocitla v zrcadlovém bludišti. Zrcadla ale nereflektovala její odraz, nýbrž osoby, které v životě potkala a které jí byly blízké, ať už v dobrém či špatném.
09:58 Chlouppek následoval povědomý hlas, který mu připomínal Jessicu, Champbacca zkoumal temnou trhlinu v časoprostoru. Fidorkka se snažila proplést bludištěm v bludišti, zatímco odrazy v zrcadlech ji ponižovaly a zasypávaly urážkami.
10:01 Chlouppek spatřil Jessicu a pokusil se ji obejmout, ale ve skutečnosti to byla Darth Vodka a na uvítanou ho probodla mečem. Champbacca zjistil, že si fenomén stejně pozorně jako on prohlíží také Darth Wango. Fidorkka nevydržela tlak, který na ni iluze vyvíjely, a začala rubat zrcadla kolem sebe, až měla pořezané ruce.
10:02 Kody spojil síly s Janjou a společně se jim povedlo otevřít bránu. I s Roudým opustili labyrint. Hněv a frustrace ve Fidorce rostly. V zrcadlech se zhmotnily odrazy s podobou Chlouppka a Champieho. Ti se ji pokusili nalomit řečmi, že bez hněvu a vzteku nikdy ničeho nedosáhla. Fidorkka se už neudržela a sáhla po temnotě. Zařvala a exploze temné strany Síly roztříštila všechna zrcadla kolem.
10:03 Krátká potyčka mezi Darth Vodkou a Chlouppkem skončila tím, že ji pomocí Síly ošetřil a pak si s ní popovídal, zatímco ho škrtila. Nakonec jí ale došlo, že je ze zrcadlového vesmíru, a pustila ho.
10:04 Champbacca a Darth Wango došli k závěru, že spolu nebudou bojovat, ale zkusí spojit síly. Chlouppek a Darth Vodka se objali a zamířili k východu. V zrcadlovém bludišti přežilo jediné zrcadlo. Fidorkka si dokázala vzpomenout na to, co ji učil Champbacca v Kompostárně, a dokázala se s obtížemi uklidnit. Došla k zrcadlu a v něm spatřila samu sebe. Po chvíli prohlížení si ale uvědomila, že v zrcadle není její odraz, a v okamžiku toho uvědomění se zrcadlo rozlétlo do všech stran.
10:05 Champbacca a Darth Wango si podali ruce, načež je labyrint odvrhl a oni ho mohli opustit. Fidorkka otevřela oči. Nacházela se v potemnělé místnosti labyrintu a na místě posledního zrcadla stála její verze ze zrcadlového vesmíru.
10:06 Chlouppek byl venku, Fidorkku konfrontovala Furriosa, která ve vedlejším vesmíru vedla odboj proti Darth Wangovi.
10:08 Skupina před labyrintem zjišťovala, jak je na tom Roudý, a snažila se kontaktovat hlídku u lodi, ale nikdo jim neodpovídal. Mezi Fidorkkami došlo k hádce a sdílení svých rozdílných životních osudů.
10:09 Champbacca s Chlouppkem prohledali Janju, jestli u sebe náhodou nemá Maskovač Síly, a když ho nenašli, přemýšleli, co dál. Fidorkky se začaly mydlit.
10:10 Fidorkka poslala svůj protějšek k zemi, ale odolala našeptávání labyrintu, aby svůj zrcadlový protějšek dorazila. Místo toho opustila labyrint.
10:11 Champbacca, Chlouppek i Kody pochopili, proč jim neodpovídala, a když jim vysvětlila, proč lezla dovnitř, nadšení z toho nebyli.
10:12 Objevil se u nich Zothar Hanak, ale na konfrontaci nedošlo.
10:13 Souhlasil, že ho taky nahlásí jako mrtvého, ale poprosil je, aby v blízké době pokud možno nedělali moc velké píčoviny, protože by to pak šlo jen těžko krýt. Poté se vydal k lodi a nechal skupinu v klidu regenerovat.
10:17 Pětice dospělých vyrazila k lodi a vzala s sebou i jedno lehce nepřítomné dítě.
10:31 Předstartovní diagnostika neodhalila žádnou sabotáž, Opilá moucha vyrazila k obloze.
10:40 Champbacca odeslal zprávu na Jolly Jedie, že je asi všechno v pohodě, ale ať jsou ještě radši nějaký čas obezřetní. Loď pak zmizela v hyperprostoru a zamířila na Oarlig, kde hodlali chlupáčové i Kody ještě chvíli odpočívat, než vyrazí za dalším dobrodružstvím.

Následky

Ačkoliv ještě ten den přišla hrdinům zpráva z Pevnosti Boyarr, že se Wyrrgy hýbe, neměli hned sílu to prověřovat a nechali ho ještě pár dní vyklepávat Stařenino jméno.
Roudý byl zachráněn, ale psychicky zjevně nebyl tak docela v pořádku. Ti, co je zajímal, to přičítali traumatům získaným uvnitř labyrintu.
Janja byla rovněž zachráněna a po příletu na Oarlig se z vděčnosti přidala k tamní církvi, pro niž hodlala postavit klášter a stát se jeho první abatyší.
Darth Vodka se dozvěděla některé detaily ze života svého zrcadlového dvojčete, Darth Wango se utvrdil v přesvědčení, že v životě dělal jenom správná rozhodnutí. Po východu z labyrintu navíc narazil na Furriosu, která ho tam přišla zabít, ale která byla natolik nalomená temnou stranou, že ji snadno přesvědčil o výhodách práce pro něj.
Champbacca získal nejen pádný důvod se domnívat, že je šlechtic, ale také silné podezření, že je pořád v labyrintu. Projevilo se hned v následujícím dobrodružství a po událostech na Vibu 3 byl o tom přesvědčen tak silně, že plánoval odejít na Ugiva Cortax do exilu, zkoumat labyrint a čekat, než mu někdo vrátí světelný meč.
Na Chlouppka po setkání s Darth Vodkou dopadl splín a stesk po jeho Jessice. Stejně jako Champbacca si nebyl jistý tím, zda není stále v labyrintu, ale protože se v životě už mnohokrát odpálil jako kacíř, uvědomoval si, že to taky celé mohl být nepřetržitý bad trip z šamanových slz, že se za chvíli probere doma v Tyrvrarru a bude mu zase sedmnáct.
Na Fidorčiny vzpomínky na průchod labyrintem padl krátce po jeho opuštění černý závoj a jen dva dny poté si už nebyla schopná vybavit, co uvnitř přesně zažila. Stejně jako u Kodyho po jeho průchodu před lety, i její mysl vytěsnila traumatický zážitek a zůstalo jen vědomí, že ačkoliv v životě často velice strádala, mohla být pyšná na to, čím se stala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License