Telero

Telero byla planeta v sektoru Albanin ve Vnějším okraji, nedaleko Huttského prostoru. Měla mírné klima, příjemnou biosféru a nacházelo se na ní několik měst. Pouze kapitol disponoval modernějším přístavem, kde mohly přistávat i větší nákladní lodě.

Historie

Planeta byla poprvé osídlena kolem roku 1000 BBY, a to podnikavými kolonisty, kteří tam chtěli pěstovat luxusní potraviny pro huttské pány. Projekt však nevyšel, kolonie byla sotva soběstačná a nikdy se tam nestalo nic zajímavého.
Do hledáčku větší velmoci se dostala až po pádu Republiky, když se Impérium opřelo do převážení koaxia z Kesselu a dalších částí Vnějšího okraje po Trielluské obchodní cestě. Telero bylo zvoleno jako optimální odpočívadlo a překladiště pro cenné náklady a začali tam být čím dál častěji k vidění stormtroopeři.
Obratem tam také vznikla buňka povstání vedená Trii'tem, které se nelíbilo, jak si imperiálové na jejich světě vyskakují. Moc se jí však nedařilo, a tak Trii'to krátce po bitvě o Yavin kontaktoval velení a požádal o pomoc s optimalizací svých operací. Planetu za tím účelem navštívily Banana Brannigan, Emily a Štěkna z Křupkového odboje a nejen že povstalcům trochu pomohly, taky pak v hlavním městě přepadly imperiální dok a odcizily tam množství koaxia.
Díky tomu je však lokalizovali lovci Kyteh a Mrsck, kteří je hledali pro Kel-Morijský těžební syndikát, a byla z toho bitva o jeskynní základnu povstalců. Buňka tam byla prakticky zničena a Kyteh s Mrsckem to navzdory značným ztrátám v řadách svých poskoků mohli považovat za úspěch, neboť se jim obratem podařilo vybavit loď rebelek sledovacím zařízením.
Po těchto událostech byla planeta opět děsně nudná a domácí museli sekat dobrotu.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License