Tekillo III

Kilometry a kilometry trubek, zrezivělé věže, vyhaslé i stále funkční vysoké pece, skví!
- z deníčku Banany Brannigan

Tekillo III byla industriální planeta nevalného významu.
Kolem bitvy o Yavin tam operovala malá povstalecká buňka, kterou před jistou záhubou zachránily Emily s Bananou a Štěknou, kuchařkou a majitelkou bistra Grab&Go.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License