Tekillo III

Kilometry a kilometry trubek, zrezivělé věže, vyhaslé i stále funkční vysoké pece, skví!
- z deníčku Banany Brannigan

Tekillo III byla planeta v sektoru Shiwal ve Středním pásu, třetí od tamního slunce. Její klima bylo původně chladnější, ale staletí průmyslového rozvoje s sebou přinesly značné globální oteplení, takže polární čepičky měly namále a najít se tam dalo i pásmo rovníkových pouští.
Nacházelo se tam vyhlášené bistro Grab&Go a klub Drinkillo.

Historie

Planeta byla kolonizována v roce 1802 BBY a díky bohatým ložiskům rozličných nerostných surovin se kolonie poměrně rychle rozrostla.
V posledním století éry Republiky začalo být zjevné, že dlouhá doba průmyslové prosperity měla i své stinné stránky, a začaly zpočátku nenápadné snahy o odvrácení klimatické změny. V poslední dekádě před válkou klonů už tyto snahy ve velkém podporovala i místní samospráva, ale po nástupu Impéria na to v rozpočtu kvůli vyšším daním nezbývalo tolik prostředků. Planeta si ale zachovala relativně vysokou míru nezávislosti a ekonomika se nezhroutila.
V roce 1 BBY tam vznikla malá povstalecká buňka, která se však kolem bitvy o Yavin potýkala s nedostatečným zásobováním. Na popud agenta Celestie tam vyrazily Emily s Bananou z Křupkového odboje, které během rekognoskace narazily na Štěknu a nakonec s ní odletěly.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License